Źródła prawa UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2604
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa UE - strona 1 Źródła prawa UE - strona 2

Fragment notatki:

Źródła prawa UE
I. Zagadnienia wprowadzające
1. Pojęcie źródła prawa UE
Pojęcie źródła prawa UE występuje w trzech znaczeniach:
poznawczym - są zbiory dokumentów wydawane przez instytucje Unii Europejskiej formalnym - to rozmaite źródła aktów prawnych, które regulują funkcjonowanie przestrzeni prawnej UE i proces osiągania jej celów we wszystkich filarach
materialnym - źródłem we wszystkich filarach jest wola państw
jednak ten podział nie oddaje w pełni charakteru specyfiku prawa unii Europejskiej, jako szczególnego prawa międzynarodowego. 2. Aquis communautaire
jest terminem traktatowym, oznaczającym całokształt regulacji prawnych zawartych w systemie normatywnym trzech filarów, a także politykę i tkwiące u podstaw funkcjonowania unii zwyczaje.
3. Katalog i klasyfikacja źródeł prawa UE
W prawie UE brak jest przepisów zawierających wyczerpujący katalog źródeł prawa. Trzeba wskazać tu art. 249 TWE, 161 TEWEA, 12 i 16 TUE , które mogą w ograniczonym stopniu pomóc w skatalogowaniu części źródeł prawa UE. Wobec braku stosownych przepisów niezbędne jest sporządzenie katalogu źródeł prawa UE na podstawie analizy obrotu prawnego, orzecznictwa S oraz literatury przedmiotu.
traktaty założycielskie traktaty akcesyjne
prawo międzynarodowe publiczne
ogólne zasady prawa i prawo zwyczajowe
katalog aktów prawnych wydawanych w ramach trzeciego
orzecznictwo TS i SPI
inne akty prawne
podział prawa UE:
pierwotne
traktaty założycielskie
modyfikacje do traktatów założycielskich
traktaty akcesyjne
ogólne zasady prawa
prawo zwyczajowe
kategoria pośrednia - umowy międzynarodowe
pochodne - rozmaite akty prawne tworzone przez instytucje działające w jednolitych ramach instytucjonalnych które możemy podzielić na;
wiążące
niewiązące
4. Problematyka hierarchii źródeł prawa w systemie prawnym UE
Brak jest stosownej regulacji wskazującej na hierarchię prawa UE. Jednak w drodze praktyki można postarać się stworzyć pewną namiastkę hierarchii:
bezsprzecznie na szczycie będą stały traktaty założycielskie, modyfikujące założycielskie i akcesyjne. (lex posteriori derogat legi priori)
prawo międzynarodowe publiczne w tym w szczególności umowy międzynarodowe zawierane przez wspólnoty europejskie prawo pochodne(brak hierarchii zarówno pionowej jak i poziomej[wyjątkiem jest kiedy akty wydawane w ramach prawa pochodnego dyrektywy mają charakter wykonawczy(niższa ranga) lub ustawodawczy(wyższa)]){II filar wspólne strategie(wyższe)decyzje(niższe)}
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz