Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 4

Trzy filary UE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

i zasady oraz ramy instytucjonalne; I filar: Wspólnoty Europejskie (EWWiS, EWG, EWEA) - charakter...

Globalizacja - pojęcie regionalizacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Roman Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2016

instytucjonalnych ram funkcjonowania gospodarki, 14) Zwiększenie nakładów na edukację. Krytyka Konsensusu...

Deficyt wdrażania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europeistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

wdrażania jest zależny od koordynacji współpracy między różnymi podmiotami działającymi w ramach UE. Problem...

Jednolity Akt Europejski

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

. Pięć lat później, od marca 1978 r., współpraca walutowa państw WE zaczęła przebiegać w ramach nowo...