Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 15

System instytucjonalny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Wojciech Bitner
 • Prawo finansowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

, które będą dofinansowane w ramach programu operacyjnego, zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu...

Finanse publiczne, a unia monetarna

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2247

w granicach zasobów własnych i poszanowaniem zasad określonych w wieloletnich ramach finansowych UE Budżet...

Formy państwowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

tworzących jeden podmiot prawa międzynarodowego, w ramach którego następuje wspólna realizacja spraw...

Prawo europejskie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344

W ramach prawa europejskiego wyodrębniamy m.in. akty systemu OBWE (dawniej KBWE). OBWE jest to organizacja...

Wykład - wprowadzenie do przedmiotu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

UE szanuje zasady określone w traktatach i ramy instytucjonalne UE obejmuje znaczną część p. czł...

Główni uczestnicy rynku kapitałowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

przedstawiona m.in. podmiotowa struktura rynku finansowego. W ramach rynku papierów wartościowych - podstawowego...

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mariusz Maszkiewicz
 • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1225

to przejęło w ramach ewolucji wspólnot sojuszu Północnoatlatyckiego powstawało polityczno obronne ramię...