Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 1 - strona 1 Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 1 - strona 2 Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Wykład1 14.10.2010 Książki: Praca zbiorowa pod redakcją prof. Stanisława Parzymiesa ,,Dyplomacja czy siła Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych” (najbardziej polecana przez prof. Maszkiewicza)
Praca zbiorowa pod redakcją prof. Konopka ,,Unia europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych” wydane w 2009r. przez wydawnictwo Toruńskie (tez polecana)
Łukasz Bartkowiak ,,Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej” 2008r. (mniej polecana bo punkt widzenia autora sięga końca 2006roku a teraz się sporo zmieniło bo mamy nowe podejście do stosun. Międzynarod. i mamy Traktat Lizboński)
Prof. Ryszarda Zięba ,,Wspólna polityka zagraniczna bezpieczeństwa'' ( w ogóle nie polecana, ale dużo jest w księgarniach)
Dziś zadajemy sobie pytania czy UE jest ważnym graczem na arenie międzynarodowej. Mamy zdania podzielone, mamy pesymistów i optymistów. Optymiści uważają że rozszerzenie UE, reformy strukturalne po tr. Lizbońskim , powołanie Europejskiej Służby działań zewnętrznych wyhamowały dynamikę oddziaływania zjednoczonej Europy w świecie, na rozwój UE musimy poczekać jeszcze kilka lat. Według pesymistów UE schodzi z globalnej sceny politycznej na rzecz poszczególnych krajów europejskiej, które mogą bądź nie muszą być zainteresowane wspólna strategią. Egoizmy narodowe poszczególnych członków UE mogą pogłębić kryzys we wspólnym zarządzaniu federacjami zewnętrznymi. Mimo to UE jest oczywiście ważnym graczem i odgrywa ważną rolę w kwestiach globalnego bezpieczeństwa.
Interesy europejczyków ich percepcja świata katalog wartości, obszar najlepiej rozwinięty cywilizacyjne skłania w sposób naturalny do myślenia w perspektywie zwiększenia narzędzi, którymi się chce prowadzić politykę zagraniczną. Stawiane jest pytanie głównie przez prawników, jaką podmiotowośc prawno międzynarodową ma UE?
Art. 47 Traktatu Lizbońskiego zapewnia że UE ma osobowośc prawną art. 335 Traktatu konstytującego Wspólnoty Europejskie zapewnia, że w każdym państwie członkowskim Unia posiada osobowość do czynności prawnej o najszerszym zakresie przyznawanym przez ustawodawstwa krajowe osobom prawnym. Nie mają zastosowania wobec stron trzecich. Art. 47 ma od 2009 roku zakończyc dyskusję wewnątrz UE na temat osobowości prawnej, ale nie rozwiązuje problemów politycznych. Musi wiele czasu jeszcze upłynąc by teoretyczne rozwiązania prawne przekształciły się w praktykę europejskiej dyplomacji. Eksperci, politycy, dyplomaci lubią używac sformuowania soft power czyli wspólna polityka zagraniczna stanowi jedno z kluczowych narzędzi polityki bezpieczeństwa, tego się nie da odzielic tych dwóch obszarów. W momencie powstawania projektu kwestie bezpieczeństwa leżały po stronie USA potem NATO to przejęło w ramach ewolucji wspólnot sojuszu Północnoatlatyckiego powstawało polityczno obronne ramię sojuszu to była UE. #podstwaowe filary UE tj. gospodarka, spraawiedliosc kwestie poltyczne przyjete głownie po Tr. Z Maastricht nie dokonca były uwazane za wystarczające w kwestii bezpieczeństwa jądrowego. Ostatewcznie Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa została umieszczona w II filarze. Do końca lat 90. Wiele członków UE uważało UZE jako polityczno-obronne ramie UE i NATO za wystarczający instrument polityki bezpieczeństwa i obrony. W imie UE o wspólnej polityce bezpieczeństwa wypowiada się kilka instytucji. Zastanawiamy się czy rola państw narodowych w polityce bezpieczeństwa ulegnie osłabieniu na skutek instytucji UE zajmującej się bezpieczeństwem, których znaczenie rośnie. Na przykładzie konfliktów międzynarodowych widzimy że polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE jest znacząca. UE ma uprzywilejowane relacje z najbliższymi sąsiadami: z zachodnimi Bałkanami, wschodnimi państwami, kraje basenu morza Śródziemnego. UE bierze odpowiedzialnośc za to sąsiedztwo. Tj. kwestie pomocy humanitarnej, wspieranie procesów transformacji, kwestie ochrony środowiska, dostosowywania tych krajów do zasad, norm UE dotyczy to zwłaszcza państw stowarzyszonych.

(…)

… spotkania o charakterze nieformalnym .Nie ma Rady do spaw obrony dlatego spotkania odbywają się raz na pół roku w ramach jednej prezydencji, kraj który ma prezydencję zaprasza do siebie tą Radę i zapraszani są na miesięczne spotkania GAL by przedstawic zakres spraw z zakresu polityczno-wojskowego. Oprócz CSC aktywnośc na poziomie ambasady mamy Komitet Stałych Przedstawicieli. On zajmuje się kwestiami obejmującymi sprawy zagranicznej polityki bezpieczeństwa. Eksperci państw członkowskich, przedstawiciele komisji zastanawiają się nad poszczególnymi problemami wg kryteriów geograficznych np. Bliski Wschód, Bałkany, Turcja, Kaukaz, Azja itd. Każda z tych grup ma oddzielną nazwę np. Komitet stałych przedstawicieli ds. Bliskowschodnich, oni zajmują się przygotowaniem wspólnych stanowisk, przygotowują w ramach…
… jak Czas, Afganistan, Palestyna powoduje, że oczekiwania wobec UE ze strony państw jest istotnym elementem budowy bezpieczeństwa globalnego.
Ważne jest powstawanie infrastruktury organizacyjnej i bezpieczeństwa.
Po upadku muru berlińskiego, UE stanęła wobec nowych wyzwań. Również ważny jest rozpad Jugosławii. Działalnośc UE charakteryzuje się dużą biurokratyzacją i powściągliwością. W 1999…
… współpracę politycz. Krajów europej. Z krajami trzecimi. Powstaje generalny system Preferencji związany z kwestią celna chroniący rynek wewnętrzny UE, zwłaszcza po upadku komin izmy, muru berlińskiego myślano o wspólnej polityce bezpieczeństwa, zniknęła Unia Zachodnio Europejska. Tak zrodziła się WPZiB UE. Jako II filar wspólnoty do Tr. Lizbońskiego. Brytyjczycy przyhamowali proces instytucjonalny UE…
… - deklaracja podpisana przez państwa członkowskie Unii Zachodnioeuropejskiej w Bonn w 1992 roku, która była krokiem w procesie przekształcania Unii Zachodnioeuropejskiej w ramię obronne Unii Europejskiej. Deklaracja zakłada, iż dodatkowo do funkcji obronnych jednostki wojskowe państw członkowskich pod auspicjami UZE będą mogły być wykorzystywane w misjach humanitarnych, operacjach utrzymywania pokoju…
… zasadniczych funkcji UZE, której przypisano zadanie realizacji tzw. misji petersberskich (Petersberg tasks), obejmujących akcje humanitarne i ratownicze, misje utrzymywania pokoju oraz misje zarządzania kryzysowego wraz z przywracaniem pokoju. Na mocy Traktatu Amsterdamskiego z 1997 r. misje petersberskie UZE włączone zostały do katalogu zadań UE.
Szczyt Saint-Malo z grudnia 1998r. kojarzony z aktywnością…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz