System instytucjonalny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System instytucjonalny - strona 1 System instytucjonalny - strona 2 System instytucjonalny - strona 3

Fragment notatki:

System instytucjonalny
Podstawowym krajowym aktem prawnym dotyczącym wdrażania polityki spójności jest ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Określona ona zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między nimi. Uzppr nie stosuje się (z wyjątkami) do programów współfinansowanych z EFRROW oraz EFR.
Zagadnienie określenia podmiotów prowadzących politykę rozwoju wiąże się z kwestią określenia instytucjonalnego systemu polityki spójności, który ob.ejmuje trzy poziomy:
- zarządzanie (instytucje zarządzające),
- wdrażanie (instytucje pośredniczące, wdrażające, certyfikującą i audytową),
- koordynację i monitoring (instytucje odpowiedzialne za koordynacje i monitoring).
Instytucja zarządzająca
Zgodnie z art. 25 uzppr instytucja zarządzająca odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego. Instytucją zarządzającą wszystkimi krajowymi programami operacyjnymi jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, natomiast instytucją zarządzającą regionalnymi programami operacyjnymi - zarząd danego województwa.
Przykładowe zadania IZ:
wypełnianie obowiązków instytucji zarządzającej,
przygotowane szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego oraz jego zmian,
przygotowanie i przekazanie Komitetowi Monitorującemu do zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru projektów,
wybór projektów, które będą dofinansowane w ramach programu operacyjnego,
zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu,
określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego,
określenie systemu realizacji programu operacyjnego,
monitorowanie postępów w realizacji.
Instytucja pośrednicząca
Instytucja zarządzająca, może w drodze porozumienia delegować wykonywanie części swoich zadań do instytucji pośredniczących, z tym że mimo dokonania takiej delegacji odpowiedzialność za całość realizacji programu ponosi nadal instytucja zarządzająca.
Delegacji podlegają w szczególności zadania w zakresie:
Przygotowania i przekazanie instytucji zarządzającej propozycji szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego w oparciu o wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
Przygotowania i przekazania Komitetowi Monitorującemu propozycji kryteriów wyboru projektu
Dokonywania wyboru projektów, które będą dofinansowane w ramach programu operacyjnego
Kontroli realizacji dofinansowanych projektów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz