Fundusze UE - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusze UE - skrypt - strona 1 Fundusze UE - skrypt - strona 2 Fundusze UE - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

Fundusze UE, 10.01.2012
Ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju
Aktualna dokumentacja konkursowa - program kapitał ludzki etapy oceniania wniosku o dofinansowanie. Słowniczek ustawy prowadzeniu polityki rozwoju, organy zaangażowane w proces programowania, konkurs - przepisy dotyczące konkursy np. środki odwoławcze. Funkcje instytucji zarządzającej, ministra rozwoju. Rozporządzenie 1863/2006. znać definicje i terminy.
Mały nacisk: Proces dochodzenia do poszczególnych planów związanych z procesem programowania, kto z kim kiedy (lepiej nie czytaj) Szymańska - program operacyjny i kapitał ludzki dla początkujących
Czym jest program operacyjny - wytłumacz - nie trzeba wiedzieć jak powstaje program. Hierarchia instytucji. Wskaż instytucje które mają prawo i kontroli państwa musza się poddać - kto może skontrolować beneficjenta? Komitet monitorujący, instytucje zarządzające, NIK, prezes urzędu zamówień publicznych, CBA, KE. Różnica między kontrolną a nadzorem (kontrola + środki władcze). Władztwo - środki nadzoru, której pozwalają rozstrzygać o zgodności prawnej. Instytucja pośrednicząca I stopnia (publiczna) i II stopnia (publiczna lub prywata) - różnice. Różnica hierarchiczności,
Kryteria interesu - interes - stan pożądany przez określony podmiot. Interes prywatny. W czyim interesie. Sfera publiczna i prywatna. Monitoring - obserwacja ilościowa dotycząca postępu w danym projekcie.
Audyt
Beneficjent - podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujące i realizujące operacje. Beneficjentami są przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne, realizujące indywidualny projekt otrzymujące pomoc publiczną. Wydatki publiczne - publiczny wkład w finansowanie operacji, pochodzący z budżetu państwa, władz regionalnych lub lokalnych, Wspólnot Europejskich. Instytucja pośrednicząca - każdy podmiot lub instytucja publiczna lub prywatna za której działalność instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca ponosi odpowiedzialność, lub wykonująca obowiązki w imieniu takiej instytucji w odniesieniu do beneficjentów realizujących operacje. EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS - Europejski Fundusz Społeczny FS - Fundusz Spójności cross-financing - zasada elastycznego, krzyżowego finansowania, która ma na celu ułatwienie wdrażania jednofunduszowych programów operacyjnych. Zapewnia ona możliwość finansowania w ramach zakresów interwencji EFRR i EFS komplementarnych działań wchodzących odpowiednio w zakres drugiego funduszu.

(…)

… i porównywanie go ze stanem postulowanym Nadzór - to samo wraz ze stosowaniem władztwa administracyjnego - czyli jednostronnego kształtowania prawa i obowiązków adresatów norm prawnych (podmiotów)

… może przekazać część swoich obowiązków innym instytucjom. Dlatego też możemy wyróżnić Instytucje Pośredniczące I i II stopnia. Instytucje Pośredniczące II stopnia to inaczej Instytucje Wdrażające.
Instytucja Certyfikująca 
Instytucja Certyfikująca, to komórka organizacyjna utworzona przez Ministra Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialna za certyfikację wydatków ponoszonych w ramach funduszy europejskich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz