Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 37

WSPÓLNY RYNEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Procesy integracji w gospodarce światowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1407

wszystkie elementy wspólnego rynku, a ponadto w jej ramach istnieje pełna koordynacja lub unifikacja różnych dziedzin...

Integracja regionalna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

-sygnatariusze układów z Unią Europejską i EFTA, jednakże zostaną zachowane w nim zasady symetrii i wzajemnych...

System instytucjonalny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

członkowskie powstrzymują się od przeszkadzania w osiąganiu tych celów w ramach traktatu z Lizbony - każde...

Wspólne polityki - Unia Europejska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

, polityka konkurencji i wspólna waluta funkcjonują w ramach Wspólnoty Europejskiej, która stanowi pierwszy...

Unia Europejska- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ireneusz Topolski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 420

Unia Europejska Międzynarodowe atrybuty Unii Europejskiej Unia tworzona jest przez państwa...

Prawo gospodarcze UE - Artykuły

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

) W ramach poniższych postanowień ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz Unii są zakazane...

Wprowadzenie do polityk europejskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wprowadzenie do polityk europejskich 15.11.2012 (jeżeli gdzieś się pojawią EUROPEJSKIE RAMY...

Słowniczek pojęciowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2800

obszarowi lub sektorowi przez Komisję Europejską w ramach Funduszy Strukturalnych. Określają m.in. cele...

Debata - ustrój

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Unia Europejska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Europejskiej gotowe są, nawet w sposób zróżnicowany, do integrowania swych działań w ramach Unii...