System instytucjonalny Unii Europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System instytucjonalny Unii Europejskiej - strona 1 System instytucjonalny Unii Europejskiej - strona 2 System instytucjonalny Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:


W teczce będzie dokładny zakres zagadnień itp. na egzamin
dokończenie traktatu z Lizbony:
podniesienie ochrony (poprawa ochrony):
jednostek (Karta Praw Podstawowych itp.) każdego obywatela obowiązuje Karta Praw Podstawowych:
tradycje konstytucyjne Państw Członkowskich
międzynarodowe traktaty
wszystkie interpretacje (dokonywane w trakcie stosowania prawa gospodarczego)
klauzura generalna - każdy z krajów eksportujących towary do UE, musi przestrzegać praw handlowych UE
państw członkowskich
zasada solidarności:
odmiana czynna - dążenie do wypełniania celów solidarności (spójność grup itd.)
odmiana bierna - państwa członkowskie powstrzymują się od przeszkadzania w osiąganiu tych celów
w ramach traktatu z Lizbony - każde z państw członkowskich może zwrócić się do UE lub państw członkowskich z prośbą o udzielenie pomocy, np.
katastrofa naturalna (trzęsienie ziemi, itp.)
atak terrorystyczny
katastrofa spowodowana przez człowieka
zlikwidowanie trzeciego filaru
decyzje ramowe:
przekształcenie aktów prawnych 3-go filaru na akty prawne 1-go filaru
System instytucjonalny UE Kategoria:
Instytucja - wszystko co kojarzy się z ciałem, które ma jakieś kompetencje i zadania organy - specyficzny rodzaj instytucji
Formalna podstawa do wyróżnienia organów - art. 13 o UE
specjalne traktowanie instytucji co robi z nich organy Parlament, Bank Centralny, Komisja, Trybunał, itd.
z powodu zasięgu i z powodów materialnych
Organy:
Rada Europejska - organ, który powstał w 1974, to wszelkie posiedzenia głów państw i szefów rządów (+ministrów)
ustalanie wytycznych rozwoju itp.
Rada UE (początkowo Rada Ministrów) - szef rządu i właściwy minister
podstawowy skład (do spraw ogólnych): szef rządu i minister do spraw zagranicznych
skład niepodstawowy - szef rządu i minister jakiś tam odpowiedni do poruszanej sprawy
///około 60 posiedzeń rocznie///
minister może upoważnić innego ministra z innego kraju do oddania głosu w głosowaniu
udział w stanowieniu prawa
instytucja pomocnicza:
COREPER (przy Radzie UE)
negocjuje i dyskutuje propozycje aktów prawnych
przedstawiciele ministrów: ambasadorowie delegowani przy UE (delegowani przedstawiciele)
Coreper I
Urzędnicy, specjaliści, fachowcy itp. którzy biorą udział w negocjacjach, projektują

Coreper II
Ambasadorzy (mają swoich ludzi ↑) dyskutują i zatwierdzają propozycje Coreper I


(…)

… propozycje aktów prawnych
przedstawiciele ministrów: ambasadorowie delegowani przy UE (delegowani przedstawiciele)
Coreper I
Urzędnicy, specjaliści, fachowcy itp. którzy biorą udział w negocjacjach, projektują

Coreper II
Ambasadorzy (mają swoich ludzi ↑) dyskutują i zatwierdzają propozycje Coreper I
dyskusja
Rada UE
nowe metody głosowania (jednomyślność, większość zwykła, większość kwalifikowana)
Lizbona zmieniła: częściej większość kwalifikowana ↓
podwójna większość (55% państw, w których 65% ludności) ↓
musi wejść do 2014, póki co rozwiązanie Nicejskie (głosy ważone 255 / 345 = 62% głosów)
deklaracja z Joaniny - protokół pozwalający zażądać w okresie od 2014-2017 przez każde państwo, które tworzyło mniejszość blokującą, ponownego głosowania przeprowadzonego głosami ważonymi zamiast podwójnej większości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz