Debata - ustrój

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Debata - ustrój - strona 1  Debata - ustrój - strona 2  Debata - ustrój - strona 3

Fragment notatki:

Jaki ustrój UE w przyszłości?
Suwerenność państw członkowskich a model ustrojowy UE i stosunek Polski do tego tematu.
Żyjemy w czasach zmian. Żyjemy w czasach optymalizacji procesów. Żyjemy w czasach, w których jeżeli się nie rozwijasz, to się cofasz.
Współcześnie wiele państw europejskich stabilnie się rozwija dzięki integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Unia Europejska jest znakomitym przykładem pomocy w rozwoju państw. Wspiera i zachęca kraje partnerskie dążyć do dobrobytu, równowagi i bezpieczeństwa dla stabilnego sąsiedztwa. Wspólnota Europejska jest nowym etapem w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy. Unia stawia przed sobą wiele wyzwań, które realizowała, realizuje i oczywiście będzie realizować dalej w przyszłości. Ale jaką będzie Unia, jaką będzie miała przyszłość? Wielu naukowców i polityków zajmuje się również rozmyślaniem o sprawach , związanych z przyszłością Europy i o tym, jak powinna ona wyglądać.
Katalog wartości stanowiących fundament UE zawiera art. 6 TWE. Wskazuje się
w nim, że: „Unia opiera się na zasadach wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawnego, które są wspólne dla Państw Członkowskich.“
Chce się aby w przyszłości Unia przede wszystkim pozostała organizacją międzynarodową, demokratyczną. Aby każde państwo funkcjonowało osobno, mając związki gospodarcze, przy zachowaniu odrębności politycznej. Aby Wspólnota Europejska zachowała najważniejsze aspekty- postanowienia, dotyczące zasad demokratycznych, równości, demokracji przedstawicielskiej, uczestniczącej oraz inicjatywy obywatelskiej. Ponieważ dalsza stabilizacja jest niemożliwa bez demokracji.
W przyszłym ustroju organizacji, w zakresie stosunków między Unią a państwami członkowskimi musi byc położony większy nacisk na poszanowanie przez UE równości i suwerenności państw członkowskich, ich tożsamości narodowej (tożsamość ta nierozerwalnie wiąże się z podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi państwa, włącznie z samorządem regionalnym i lokalnym) oraz podstawowych funkcji państwa. Do takich funkcji należy miedzy innymi zapewnienie suwerenności terytorialnej państwa. Obecna Unia musi ewoluować. W przyszłości powstanie jeszcze więcej dalej idących powiązań miedzy państwami członkowskimi, również zwiększy się liczba tych państw. Dylemat jest taki, czy Unia stanie się federacją, czy pozostanie organizacją międzynarodową? Jaki będzie miała ustrój? W tej chwili nie ma zbyt wielu entuzjastów, którym podoba się idea federacji, również wypowiadam się przeciwko takiemu rozwiązaniu. Po pierwsze, to łączyłoby się z ograniczeniem suwerenności państw demokratycznych, po drugie, nie ma takiej gotowości politycznej.


(…)

…, gdyż nie ma politycznej woli w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej, aby stać się częścią składową jednego państwa pod nazwą Federacja Europejska, czy Stany Zjednoczone Europy i przestać istnieć jako suwerenny podmiot w stosunkach międzynarodowych.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej gotowe są, nawet w sposób zróżnicowany, do integrowania swych działań w ramach Unii, ale nie do przekazania na rzecz UE…
… rolę w organizacji międzynarodowej, więc sugestia zmiany tego wywołuje protest i krytyczną ocenę. Dla narodów państw europejskich zrzeszonych w UE, mających swoją narodową tożsamość, swoją specyfikę, język i kulturę, nie jest docelowym modelem federacja lecz zachowanie swojej tożsamości.
Myślę, że w obecnej sytuacji, w warunkach kryzysu, który dotknął strefę euro, gdy pojawiają się w niektórych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz