Zasada jednolitości systemu organów sądowych - strona 9

Ustrój administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

jako układ organów państwowych, administracja rządowa - władze w państwie. 3. Administracja w innym ujęciu...

Prawo we współczesnym świecie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

w konstytucji jakie fakty związane z funkcjonowaniem organów władzy publicznej mają charakter prawotwórczy...

Źródła prawa administracyjnego- wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1680

prawa administracyjnego: Badanie organów - wielkie zróżnicowanie - wiele różnych podstaw działania...

Sąd Najwyższy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 112
Wyświetleń: 861

sądowniczej. Konstytucja bowiem nie dopuszcza co do zasady ustanowienia na podstawie ustawy organów...

Ochrona człowieka wykład 11/1/12

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • dr Paweł Jaros
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1701

niezależność sędziego zarówno od stron sporu jak i od organów państwa. Odpowiednikiem - korelatem zasady...

Prawo-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2835

działalności organów administracji publicznej i inne gałęzie. Prawo Polski jest systemem prawa pisemnego. Akty...

Rola sądów i ombudsmana - ochrona wolności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

jest w konstytucji i aktach prawa międzynarodowego. Obowiązek państwa to stworzenie odpowiednich organów ochrony...