Prawo-wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2905
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo-wykłady - strona 1 Prawo-wykłady - strona 2 Prawo-wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Wykład odbywał się na UE (Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie.

Notatka liczy 26 stron. Możesz się z niej dowiedzieć, czym jest roszczenie, prawo podmiotowe, kodeks, gałąź prawna, zasada prawa konstytucyjnego, prawo administracyjne.

Oprócz tego poznasz cechy prawa administracyjnego, organy administracji, zadania powiatu.
                                                                                                               >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(…)

…: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoba
powołana przez Prezydenta RP, Minister Sprawiedliwości, czterech posłów, dwóch senatorów,
dziesięciu sędziów będących przedstawicielami sądów powszechnych, dwóch sędziów Sądu
Najwyższego, dwóch sędziów sądów administracyjnych i sędzia sądu wojskowego. Tak jak w
większości innych krajów europejskich, skład polskiej Krajowej…
… zagadnień budzących wątpliwości w konkretnych sprawach. Sędziów Sądu
Najwyższego powołuje prezydent. Odbywa się to na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Także
prezydent, spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu
Najwyższego, wybiera pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Funkcję tę sprawować może przez
sześć lat. Może być odwołany przez Sejm na wniosek prezydenta.
Trybunał…
…. Przewodniczącym z urzędu jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Jego dwóch
zastępców i szesnastu członków Trybunału Stanu wybieranych jest spoza grona Sejmu. Członkowie
Trybunału Stanu muszą mieć polskie obywatelstwo, nie mogą być karani sądownie czy być
pozbawieni praw obywatelskich, nie mogą być też zatrudnieni w administracji państwowej.
Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu to organy władzy sądowniczej…
…. testamentu)
w chwili śmierci.);
 Realne i konsensualne(Konsensualne czynności dochodzą do skutku przez (złożenie
oświadczenia woli) samo oświadczenie woli (np. umowa sprzedaży, umowa o dzieło,
umowa ubezpieczenia). Czynności realne- oprócz oświadczenia woli potrzebne jest
jeszcze działanie powodujące zmianę faktycznego władztwa nad rzeczą=> muszę wydać
przedmiot (np. umowa zastawu, umowa przechowania)).;
 Odpłatne i nieodpłatne (Czynności odpłatne np. umowa sprzedaży, umowa najmu,
umowa zamiany. Czynności nieodpłatne np. umowa darowizny, umowa użyczenia.) ;
 Zobowiązujące i rozporządzające (Czynności rozporządzające skutkuje bezpośrednio
określeniem prawem a zatem powoduje zmniejszenie aktywów osoby dokonującej
czynności np. przeniesienie własności rzeczy. Czynności zobowiązujące np. zaciągnięcie
kredytu…
….
pełnomocnictwa, prokury (może udzielić przedsiębiorca).
Formy czynności prawnych:
- zwykła forma pisemna (Do zachowania tej formy konieczne jest sporządzenie dokumentu
obejmującego treść oświadczenia woli i złożenie na nim własnoręcznego podpisu. Treść oświadczenia
woli należy wyrazić w języku pisanym, tzn. przy użyciu znaków graficznych i liter. Podpisanie
dokumentu- podpis jest własnoręcznie umieszczony…
… jest
rozpoznawalna.) ;
- forma ustna (forma szczególna)- powyżej 500 zł może być zawarta umowa w formie pisemnej jeśli
chodzi o pożyczkę => kara dla mnie- w razie sporu, nie mogę korzystać z zeznań świadków jeśli
pożyczka była w udzielona w formie ustnej.
Skutki niedochowania formy czynności prawnej:
Formy czynności prawnych:
1. Forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności. Niezachowanie formy…
… i Gospodarczym.
Monitor Sądowy i Gospodarczy: wpisy do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego), ogłoszenia
wymagane przez KSH (Kodeks Spółek Handlowych) i KPC (Kodeks Postępowania Cywilnego).
 Monitor Sądowy i Gospodarczy (oficjalny skrót to MSiG) jest ogólnopolskim dziennikiem
urzędowym. Są to m.in. ogłoszenia o zmianach w Krajowym Rejestrze Sądowym (np.
likwidacji spółek), wpisy dotyczące partii politycznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz