Zasada jednolitości sądów - strona 18

Organy postępowania - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

przełożony może przejąć do wykonania czynność prokuratora podwładnego. 5) Zasada jednolitości...

Organizacja ochrony konkurencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1624

, w części lub tylko sentencje): 1) decyzje i postanowienia Prezesa Urzędu 2) orzeczenia Sądu Okręgowego...

Prawo do sądu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

administracyjne. Prawo do sądu ma charakter zasady uniwersalnej o charakterze międzynarodowym. Zgodnie z art. 6...

Zasady republikańskiej formy państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

., wyk., i sąd. Nie ma wolności gdy jest koncentracja władzy. Otóż zasada ta zakłada, że dla zapewnienia...

Sąd Najwyższy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

SĄD NAJWYŻSZY ZADANIA SN sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich innych sądów w zakresie...

Sprostownaia i uzupełnienia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

SPROSTOWANIA Sąd może z urzędu sprostować w orzeczeniu niedokładności, błędy pisarskie...