Zasada jednolitości sądów - strona 17

Zasady szkolnictwa

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Piotr Fiedorczyk
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

trójpodziału władzy sądy były niezawisłe - sądownictwo oparto na zasadach naczelnych, które określały...

Historia polskiej konstytucji

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1155

podziału władz, organizowała system centralnych organów państwa w myśl tzw. zasady jednolitości władzy...

Jurysprudencja świecka

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2527

- odpowiedzi uczonych w prawie. Iurisconsulti - prawnicy udzielający responsów - sądy nie były związane...

europeizacja - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903

implementacyjna - administracja ma zapewnić prawu wspólnotowemu skuteczność i jednolitość funkcjonowania na całym...