Pytania na kolokwium - Naukowa organizacja pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na kolokwium - Naukowa organizacja pracy - strona 1 Pytania na kolokwium - Naukowa organizacja pracy - strona 2

Fragment notatki:

Rogali_ska. Notatka składa się z 2 stron.
Kiedy i dlaczego ludzie zaczęli odczuwać potrzebę naukowej organizacji pracy? Potrzeba taka zrodziła się dopiero po rewolucji przemysłowej, czyli na przełomie XIX i XX wieku. Wcześniejszego przebiegu sztuki kierowania nie potrafimy opisać, ale możemy przyjąć hipotezę (Krzyżanowski) że człowiek ma wrodzone dążenie do używania metod jak najbardziej skutecznych w swoim działaniu po to, by je maksymalnie usprawnić i osiągnąć cel najmniejszym nakładem środków i najprostszą drogą. Do czasu rewolucji przemysłowej technika rozwijała się w drodze powolnej ewolucji, a za nią zdolności organizacyjne ludzi. Gdy nastała rewolucja techniczna, zaczęły się rozwijać duże przedsiębiorstwa w miejsce małych zakładów i manufaktur. Nastąpiła duża mechanizacja pracy fizycznej i powstały nowe technologie. Duże zakłady zaczęły zatrudniać odpowiednią do swoich rozmiarów liczbę robotników i wtedy pojawił się problem: jak zarządzać tak dużą liczbą osób?
Jak wiemy rewolucja przemysłowa miała swoje źródło w Anglii, szybko rozszerzała się w Europie, a naprawdę dynamiczną postać przybrała w Stanach Zjednoczonych. Wymień przedstawicieli i scharakteryzuj kierunki prac amerykańskich klasyków naukowego zarządzania. Friderick W. Taylor , najwybitniejszy klasyk amerykańskiego naukowego zarządzania jako pierwszy do zagadnień organizacji zastosował ścisłe metody badania naukowego. Przeprowadził badania i dostosował kształt łopaty do pracy, 15 typów, do różnych materiałów o ładowności 9,75kg, dzięki czemu wydajność wzrosła o 40%. Jako pierwszy wprowadził specjalizację pracy kierowniczej - ośmiu wyspecjalizowanych mistrzów funkcjonalnych. Oddzielił przygotowanie produkcji od jej wykonania - specjalne biuro przygotowania robót. Zróżnicowany system stawek akordowych. L. Gantt - współpracownik Taylora. Opracował czasowo-premiowy system płac (za wykonanie normy czasowej 30% premii) oraz graficzne metody planowania i kontroli pracy w czasie. F.B.G. i Lillian Gilberthowie zajmowali się udoskonalaniem pracy robotników murarskich. Badali ruchy elementarne, zastosowali tzw. cyklografię. H. Emerson - w 1912 roku wydał pracę „Dwanaście zasad wydajności” . Zaliczył do nich: #jasno określony cel #zdrowy sąd #kompetentną radę #dyscyplinę #sprawiedliwe postępowanie #dokładne sprawozdanie #porządek w przebiegu działania #wzorce i normy #warunki przystosowane #wzorcowe sposoby działania #instrukcje pisemne #nagrody za wydajność
Amerykańscy twórcy klasycznej szkoły zarządzania spotykali się z ostrą krytyką. Zarzucano im, że traktują robotnika jak bezduszne przedłużenie maszyny. W okresie nie istniała jeszcze psychologia przemysłowa. M.P. Follet - jej głównie osiągnięcie to zasady koordynacji i opracowanie po raz pierwszy teorii konfliktów w organizacji. Główne zasady: @zindywidualizowany i bezpośredni udział kierownika w kontraktach @osobiste towarzyszenie wcielanym w życie projektom @uwzględnianie wszystkich czynników sytuacji, z psychologicznymi włącznie @nieprzerwane i permanentne oddziaływanie.

(…)

… porównanie z założonymi celami, co wymaga odpowiedniej ewidencji wyników działań. Jest on również autorem tzw. „reguły przekory” która mówi, że system organizacyjny wytrącony ze stanu równowagi, wskutek działań organizatorskich, ma tendencje do powrotu do pierwotnego stanu. Wynika z tego koncepcja zanikającej kontroli przy wprowadzaniu zmian organizacyjnych.
M. Weber - biurokracja doskonała. Biurokracja - ujęcie w przepisy wszystkich zachowań w organizacji dopuszczalnych - tych, które powinny być przestrzegane. Pozwala to przewidywać działania innych. To pochłania środki i tworzy dość sztywną organizację, zabija własną inicjatywę pracowników. Wymień najważniejszych prekursorów naukowej organizacji pracy w Polsce i scharakteryzuj ich najważniejsze osiągnięcia badawcze.
Prekursorem był Karol Adamiecki
… międzyludzkich?
Kierunek ten w zarządzaniu narodził się w oparciu o rozwijające się nauki o człowieku, zwłaszcza o psychologię i socjologię. Bezpośrednią przyczyną było powstanie psychologii przemysłowej. Prekursorem był Elton Mayo, który rozpoczął badania w zakładach w Hawthorne. Na początku badania opierały się na założeniach klasycznych, a polegały na badaniu wpływu oświetlenia na wydajność pracy. Z czasem wydajność rosła w pomieszczeniu doświadczalnym nawet przy zmniejszaniu natężenia światła. Było to spowodowane wytworzeniem się struktury nieformalnej, która była przedmiotem zainteresowania, itp. Wskutek tego nastąpił zwrot w kierunku problematyki zachowań ludzkich w organizacjach. Przedstaw założenia teorii X i Y McGregora. Są to dwa przeciwstawne modele zachowań pracowników, opracowane w 1960r. Teoria X: #człowiek ma wrodzoną niechęć do pracy i będzie jej unikał, jak tylko może; #większość ludzi trzeba zmuszać do pracy, kontrolować, kierować nimi i grozić, aby wymusić na nich wysiłek; #większość ludzi chce, by nimi kierować, ma małe ambicje, chce unikać odpowiedzialności, chcą tylko bezpieczeństwa. Teoria Y: #fizyczny i umysłowy wysiłek przy pracy jest dla człowieka równie naturalnym i potrzebnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz