Zasada jednolitości kierownictwa - strona 8

Nauka administracji - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Bonifacy Kalata
 • Nauka administracji
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 3472

z różnych działów administracji należą do jednego organu. Zasada ta zapewnia jednolitość działania organu...

Ewolucja nauki o organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

biurokacji) 14 zasad Fayola: - podział pracy - autorytet - dyscyplina - jedność rozkazodawstwa - jednolitość...

Część wykładów z POIZ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Machaczka
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1568

nauce zarządzania stworzony przez Henryka Fayola. Jego głównym celem było stworzenie uniwersalnych zasad...

Teorie zarządzania

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Dorota Krerowicz
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2590

tych zasad za najważniejszą uważał jednolitość kierownictwa i jedność rozkazodawstwa. Był przekonany...