Zasada jednolitości kierownictwa - strona 7

Źródła zasadnicze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Drobnik
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

do wszystkich) jednolitości lecz jedynie jednolitości co do zasady. Praktyka ma być powszechna tj. praktykować winny...

ZARZĄDZANIE - ISTOTA I ZNACZENIE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3549

) Wprowadzenie 14 zasad zarządzania: podział pracy, autorytet, dyscyplina, jedność rozkazodawstwa, jednolitość...

Historia polskiej konstytucji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1169

podziału władz, organizowała system centralnych organów państwa w myśl tzw. zasady jednolitości władzy...

Woodward

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Tadeusz Sokołowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

- w zależności od stopienia jednolitości realizowanych przez nich zadań wpływie technologii i otoczenia...

Typologia struktur organizacyjnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zarządzanie archiwami
Pobrań: 126
Wyświetleń: 959

określone swoje miejsce i silnie jest widoczna zasada jednoosobowego kierownictwa – kaŜdy podwładny...