Zasada jednolitej licencji - strona 43

Kategorie kompetencji Unii Europejskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

, a nie opóźnienie procesu integracji europejskiej. Wyjątkiem od zasady jednolitego stosowania prawa wspólnotowego...

Zasady ochrony środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • dr Maria Richert
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1274

wyłącznie prewencji i określa generalne zasady OŚ. Dyrektywa IPPC wprowadza jednolite w skali UE instrumenty...

Plagiat- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1484

z utworu, zwana dalej "licencją" obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. nieważna jest umowa...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

obiektywnych praw, które zachodzą w MSG (wyłapywanie ogólnych zasad związanych z produkcją, konsumpcją, cenami...