Zasada jedności prawo handlowe - strona 12

Typologia grup społecznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zarządzanie archiwami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

historycznie najstarsza. Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik...

Deklaracja zasad prawa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARoDOWEGo DoTYCZĄCYCH PRZYJAZNYCH sTosUNKow I wspÓrnZIAŁANIA p.tŃsrw...

Solidarystyczna teoria prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1617

; z także jednością organiczną rządzących i rządzonych Negacja konstrukcji praw podmiotowych; uprawnione jedynie...

Prawo międzynarodowe a prawo krajowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1841

o uniwersalnej jedności prawa, zakładająca, że świat norm prawnych stanowi jeden system prawny zbudowany...

Ruchy i układy w dziedzinie Urbanizacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Władysław Hasiński
 • Geografia regionalna Polski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1428

zamieszkanie podało „wieś” np. ulice najmniej zniszczone  Traugutta, Stalina (Jedności Narodowej). II ETAP...