Definicja umowy handlowej - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3031
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja umowy handlowej - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Definicja umowy handlowej
Umowa handlowa jest więc szczególnym rodzajem czynności handlowej i nie może być dlatego przeciwstawiana temu ostatniemu pojęciu. Termin umowa handlowa ma współcześnie charakter wyłącznie doktrynalny i służy celom klasyfikacyjnym; nie ma swego odbicia normatywnego. Jeśli jednak problematyka umów, o których tu mowa, ma być uprawiana w ramach prawa handlowego, wówczas w pełni uprawnionym jest przymiotnik „handlowy”.
Umowa handlowa może mieć charakter dwustronnie lub jednostronnie handlowy (gospodarczy) w zależności od tego, czy dochodzi do skutku pomiędzy profesjonalistami (w profesjonalnym obrocie gospodarczym) czy też między profesjonalistą a konsumentem.
Cechy szczególne umów handlowych są - w zasadzie - konsekwencją odrębności profesjonalnej działalności gospodarczej w ogóle, są więc - w zasadzie - niezależne od tego, czy umowa dochodzi do skutku pomiędzy profesjonalistami czy też z udziałem konsumenta. Umowy dwustronnie handlowe wykazują jednak pewne własne cechy szczególne. Niektóre normatywne typy umów w naszym prawie, np. umowa sprzedaży w kodeksie cywilnym, nie są ukierunkowane wyłącznie na obrót gospodarczy, mają jednak zastosowanie przede wszystkim w tym obrocie. Niektóre przepisy dotyczące tych umów są w związku z tym aktualne tylko w obrocie gospodarczym (np. przepisy o rękojmi przy sprzedaży).
9Termin „umowa” jest - zwłaszcza w obrocie gospodarczym - używany zamiennie z terminem „kontrakt”. Ten ostatni termin nabiera jednak odrębnego znaczenia w międzynarodowym obrocie. Dla przeciwstawienia „umowom międzynarodowym”, tj. umowom zawieranym pomiędzy państwami lub organizacjami międzynarodowymi, mianem kontraktu międzynarodowego oznacza się tam umowy zawierane bezpośrednio pomiędzy pochodzącymi z różnych krajów podmiotami prowadzącymi przedsiębiorstwo (firmami); podczas, gdy pierwsze podlegają reżimowi prawa publicznego, drugie podporządkowane są prawu prywatnemu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz