Zasada jedności i niepodzielności praw człowieka - strona 4

Bezpieczeństwo i dobro prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

i uzupełniają - nie burzy to istotowej jedności prawa inaczej ujmując na elementy prawa można patrzeć z różnych...

Pozytywizm prawniczy i anglosaski

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2618

odzwierciedlenie w normach prawa pisanego, wulgaryzacja badań prawa, w państwie rządzą prawa a nie ludzie, państwo...

Rodzaje teorii

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

człowieka, natura rzeczy, zasady sprawiedliwości teorie uznające prawo naturalne za obowiązujące...

Filozofowie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

jest implicite (bezwiednie) założenie o tożsamości bytu i praw myśli. Dlatego jeśli z analizy pojęcia powszechnej...

Podstawowe informacje - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Filozofia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1050

, dokonywanie wyborów. Jest to postępowanie wg pewnych wartości i zasad, względem innych ludzi. Moralność...

Robert Nozick - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia kultury
Pobrań: 84
Wyświetleń: 504

danego człowieka może być przez niego wykorzystywana bez ograniczeń, tak długo, jak nie narusza to praw...