Zasada jedności i niepodzielności praw człowieka - strona 4

Bezpieczeństwo i dobro prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

i uzupełniają - nie burzy to istotowej jedności prawa inaczej ujmując na elementy prawa można patrzeć z różnych...

Pozytywizm prawniczy i anglosaski

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2765

odzwierciedlenie w normach prawa pisanego, wulgaryzacja badań prawa, w państwie rządzą prawa a nie ludzie, państwo...

Rodzaje teorii

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

człowieka, natura rzeczy, zasady sprawiedliwości teorie uznające prawo naturalne za obowiązujące...

Filozofowie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 798

jest implicite (bezwiednie) założenie o tożsamości bytu i praw myśli. Dlatego jeśli z analizy pojęcia powszechnej...

Podstawowe informacje - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Filozofia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1106

, dokonywanie wyborów. Jest to postępowanie wg pewnych wartości i zasad, względem innych ludzi. Moralność...

Robert Nozick - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia kultury
Pobrań: 91
Wyświetleń: 504

danego człowieka może być przez niego wykorzystywana bez ograniczeń, tak długo, jak nie narusza to praw...