Zasada jedności i niepodzielności praw człowieka - strona 3

Pojęcie prawa człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 805

-tam gdzie one istnieją. Niekiedy zakres pojęcia praw człowieka rozumiany bywa bardzo szeroko i odnosi się zarówno...

Rada Europy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

zasady rządów prawa i ochrony praw człowieka. Kryteria te odzwierciedlają podstawowe wartości...

Rada Europy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

instytucja w Europie promuje ochronę praw człowieka, unifikuje standardy prawne, sprawuje kontrole...

Solidarystyczna teoria prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

jest operowanie pojęciami ze sfery praw publicznych - bo prawa te traktują człowieka jako członka zbiorowości...

Filozofia - zagadnienia

 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1393

. mogą się zmieniać. Zasada ich jedności - forma. Jeśli forma jest określonością, to potrzebuje ona zasady...

Religia - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

konsoliduje ludzi, wspólne zasady moralne. Połączyć pedagogikę z filozofią. Cele wychowania - ustalić...

Geneza prawa człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

praw człowieka , lecz odnoszą się do sfery życia publicznego np. zasada trójpodziału władzy państwowej...