Pojęcie prawa człowieka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie prawa człowieka - strona 1 Pojęcie prawa człowieka - strona 2

Fragment notatki:

1.Pojęcie Prawa człowieka - termin ten powstał w okresie oświecenia .Pierwszy raz akcie prawnym użyty został w 1776r. Już wówczas obejmował on prawa pierwotne w stosunku do państwa i społeczeństwa. Obecnie pod pojęciem tym rozumie się najczęściej prawa przysługujące każdemu człowiekowi bez względu na jego przynależność państwową czy pozycję społ. W nauce pojęcie prawo człowieka rozumiane bywa również inaczej. Są autorzy, którzy obejmują nim materialne, socjalne oraz kulturalne przesłanki osobistej niezależności jednostki. Jeszcze inni uważają, że prawa człowieka to prawa zawarte w konstytucji poszczególnych państw przysługujące wszystkim jedn. podlegającym ich jurysdykcji a więc także i nie obywatelom. Zakres praw przyznanych w, danym kraju wszystkim ludziom można ustalić nie tylko z tekstu postanowień konstytucji czy ustaw, ale należy wziąć pod uwagę także orzecznictwo sądów powszechnych oraz konstytucyjnych-tam gdzie one istnieją. Niekiedy zakres pojęcia praw człowieka rozumiany bywa bardzo szeroko i odnosi się zarówno do wolności jedn. jak i do uprawnień będących podstawą żądania od państwa lub innego działania. Obejmuje prawa uznawane za naturalne i niezmienialnie oraz te, w których dostrzega się wyłącznie wyraz woli państwa. Cechy charakterystyczne dla istoty pojęcia praw jednostki: Powszechność wolności i praw człowieka przysługują każdemu człowiekowi z tego względu, że jest człowiekiem, Równość „w prawie” oznacza że prawa stosowane są na równi wobec każdego człowieka „wobec prawa” Pierwotność są to prawa wynikające z istoty faktu, że jesteśmy ludźmi. Jest to pierwotność względem państwa i w wyniku jego prawa twórczej działalności Przyrodzoność to wartość będąca źródłem wszelkich wolności i praw. Oznacza iż wolności nie można się pozbyć Niezbywalność ani sami przez własne działanie ani przez działanie innych organów nie możemy się pozbyć godności Niepodzielność wolności i prawa uważa się za zbiór kompleks który nie może być w żaden sposób oddzielnie realizowany i traktowany Zakres czas realizacji tych praw wszelkie prawa przysługują człowiekowi od momentu jego powstania i niekoniecznie do chwili jego śmierci. 2.Wolność a Prawo - pod tym pojęciem rozumie się normę prawną która przyznaje jednostce uprawnienie(a) jednocześnie nakładając na państwo obowiązek rozpatrzenia i ewentualnego zadośćuczynienia roszczeniem z którym wystąpić może jednostka powołująca się na tę normę prawną. Wystąpienie z roszczenia uzależnione jest od woli jednostki( może ona ale nie musi skorzystać z tego) WOLNOŚĆ - jest to możliwość wyboru przez jednostkę różnego zachowania a więc możliwość postępowania wg własnej woli zainteresowanej osoby. W tym ujęciu prawo będzie równoznaczne z określeniem granic wolności. Państwu i jego organom umożliwia się podejmowanie działań ograniczających wtedy gdy istnieje odpowiednia norma prawna stanowiąca odpowiednia podstawę kompetencyjną. Norma ta musi mieć charakter powszechnie obowiązujący musi zostać uchwalona w odpowiedniej procedurze podana do publicznej wiadomości.

(…)

… której wchodzą roszczenia procesowe.
3.Prawo do podmiotowości prawnej - Sięgając wstecz konstytucje uznawały prawną podmiotowości każdej jednostki. Prawa i wolności obywatelskie określały granice kompetencji państwa i jego ingerencję w sferę realizacji przez jednostkę własnych potrzeb i interesów. Państwo ani żadne siły zewnętrzne nie powinny wtrącać się w sferę swobody i w żaden sposób nie mogą wpływać…
… na terytorium określonego państwa: a) obywatele danego państwa* zasada prawa krwi (Polska) Dziecko przyjmuje obywatelstwo rodziców i roszczenie o obywatelstwo w oparciu o zasadę krwi* zasada prawa ziemi- stosuje się w Polsce na zasadach wyjątków *prawo opcji (wybór)- gdy rodzice są różnego obywatelstwa, to dziecko po ukończeniu 18 lat może podjąć decyzje o wyborze obywatelstwa. REINTEGRACJA- powrót…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz