Pojęcie i prawna regulacja obywatelstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i prawna regulacja obywatelstwa  - strona 1 Pojęcie i prawna regulacja obywatelstwa  - strona 2

Fragment notatki:

POJĘCIE I PRAWNA REGULACJA OBYWATELSTWA OBYWATELSTWO - to przynależność państwowa danej osoby łącząca się z określonymi uprawnieniami i obowiązkami, z których podstawowe są zawarte w Konstytucji. Fakt posiadania obywatelstwa przesądza o zakresie praw i obowiązków jednostki wobec jej państwa. Sprawy obywatelstwa należą do wyłącznej kompetencji państwa, które decyduje komu i po spełnieniu jakich warunków ono przysługuje. Polskie prawo nie określiło pojęcia - obywatelstwa. Przyjmuje się że to trwałe oparte na zasadzie powszechnej równości i wolności członkostwo społeczeństwa zorganizowanego w państwo. Charakteryzuje się ono zespołem praw i obowiązków osób fizycznych wobec państwa i jego organów wobec społeczeństwa oraz innych obywateli. PRAWNA REGULACJA zawarta jest w art. 34 K. oraz w ustawie z dn. 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim.
ZASADY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO Zgodnie z art. 34 ust. 1. obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi- zasada krwi - lub w inny sposób określony przez ustawę. Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o obywatelstwie polskim przewiduje kilka innych sytuacji, gdy możliwe jest nabycie obywatelstwa:
nabycie z mocy prawa np. w odniesieniu do repatriantów lub osób które zawarły związek małżeński z obywatelem polskim uznanie obywatelstwa - następuje na mocy decyzji administracyjnej, m.in. wobec osób o nieokreślonym obywatelstwie lub nie posiadających żadnego obywatelstwa - stale zamieszkałych w Polsce co najmniej 5 lat
nadanie obywatelstwa - następuje aktem prezydenta RP wobec cudzoziemców którzy zamieszkują w Polsce co najmniej 5 lat UTRATA OBYWATELSTWA Zgodnie z art. 34 ust. 2 Konstytucji: obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz