Filozofia - opracowanie do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2723
Wyświetleń: 5740
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia - opracowanie do egzaminu - strona 1

Fragment notatki:

w notatce znajdują się również informacje takie jak: św. Justyn, Orygenes, Tertulian, św. Augustyn i problematyka łaski, empiryzm, racjonalizm, filozofia Fryderyka Nitchego.

Główni przedstawiciele nurtu filozofii przyrody (arche - prapoczątek, anaksymander, Anaksymenes, Tales)
TALES Z MILETU - woda jako zasada. Przedstawiciel jońskiej filozofii przyrody. Inicjator badań nad przyrodą jako nauki. Tales był inicjatorem filozofii przyrody - jako pierwszy mówił o istnieniu jedynej zasady - przyczyny wszystkich istniejących rzeczy, uznając, że jest nią woda. Według Talesa zasada źródłem (początkiem) rzeczy, jak zarówno ich ujściem (końcem). Zasadą było to, z czego powstały rzeczy, dzięki czemu są i na co się rozpadną. Tales uznał, że prazasadą jest woda, gdyż jest ona niezbędna do istnienia życia. Zauważył, że zawiera się we wszystkim co żywe, wysychając z tego co martwe. Ponadto woda nieustannie się zmienia, zarówno pod względem stanu skupienia jak i kształtu (przybiera kształt naczynia w którym się znajduje).
ANAKSYMANDER - bezkres jako zasada
1. „Zasada i „Natura”
- pojęcie początku = arche
* to, co było na początku, nie przestaje istnieć, tylko przybiera inne kształty * pierwotna materia była, jest i będzie
* pierwotne własności rzeczy są trwałe, istotne, zasadnicze
* początek zaczął znaczyć tyle, co zasada - termin „przyroda”, czyli „natura” początkowo oznaczał to, co się staje, rozrasta i rozradza,
a potem to, co od początku było, jest i będzie 2. Bezkres
- przez zasadę (arche) rozumiał coś, co jest poza żywiołami, poza obserwacją, czyli bezkres = apeiron
* bezgraniczny - bo inaczej wyczerpałby się, przyroda rozrasta się nieograniczenie, więc i
jej zasada musi być nieograniczona
* nieokreślony - wszystko jest w nim zmieszane, traci swą nieokreśloność w miarę tego, jak
kształtuje się zeń przyroda
3. Powstanie przyrody
- powstaje z bezkresu
- drugie pytanie pierwszych filozofów: w jaki sposób powstaje przyroda?
- stawanie się odbywa się przez wyłanianie się przeciwieństw
* w pierwotnym bezkresie są wszelkie przeciwieństwa
* w przyrodzie przeciwieństwa są oddzielone
* wniosek: oddzieliły się w procesie powstawania przyrody
- proces wyłaniania się przeciwieństw wywołany jest przez ruch, czyli nieodłączny składnik
materii (= hilozoizm)
- Anaksymander sformułował prawo przekształcania się pierwotnej materii i opisał, w jakim
porządku odbywały się przekształcenia - inne osiągnięcia Anaksymandra:
* pierwsza mapa
* obliczenia odległości i wielkości gwiazd
* pierwsza teoria descendencji wyprowadzająca zwierzęta lądowe od morskich, a ludzi od
zwierząt innych gatunków
c) ANAKSYMENES - powietrze jako zasada
1. Zmodyfikowanie zasady
- od Anaksymandra:
* świat jest bezkresny

(…)

… Platona i neoplatoników - Bóg jest ośrodkiem jego filozofii,
Idealizm obiektywny - świat materialny i niematerialny, Dualizm - dusza i ciało (ciało grzeszne, a dusza związana z Bogiem),
Istota a istnienie,
Teoria Teodycei… - Zło nie należy do przyrody, lecz jest dziełem wolnych stworzeń.
- Zło nie jest realne, jest tylko brakiem dobra.
- Zło nie psuje harmonii świata, jest do niej potrzebne.
- Bóg wolał…
…, lecz nie boska". Heraklit uchodzi za ojca dialektyki (metody badania rzeczywistości w ruchu i rozwoju), ojca koncepcji LOGOS (szukanie rozumu świata, który tłumaczy w jakiś sposób rzeczywistość), ojca myślenia racjonalnego (pokory wobec rozumu). e) szkoła pitagorejska
Parmenides i szkoła elejska (zainteresowania ontologiczne, parmenides - byt jest a niebytu nie ma, paradoksy Zenonza z Elei)
Ontologia…
… na szkołe bardzo mocno odcisnęły swój wpływ poglądy wcześniejszego Parmenidesowi Ksenofanesa. Eleaci nie mieli licznych zwolenników, jednakże znajdowali ich przez szereg pokoleń.
Ksenofanes - ponoć uczeń Anaksymandra, w jego filozofii widać było jeszcze echa tamtejszej myśli.
Za arche uważał ziemię poglądy o bóstwie, uważał iż bóstwo jest jedno, krytykował politeizm i antropomorfizm. Ksenofanes uważał…
…, rozmaite zjawiska na niebie i ziemi, które tradycyjne wierzenia utożsamiały z bóstwami, Ksenofanes tłumaczy jako zjawiska naturalne Parmenides z Elei na czoło wysunął rozważania o bycie. Stanął tu w opozycji do Heraklita piszącego o zmienności i względności bytu. Uważał że cechy te są właśnością zjawisk, które należy jednak oddzielić od bytu. Mimo iż Parmenides pisał o jedności bytu paradoksalnie…
… nie ma początku a nie końca wyróżniał dwa rodzaje poznania : a) zmysłowe b) myślowe. Uważał, że tylko to drugie jest skuteczne. Stosował nowatorską metodę filozofowania, odrzucając poznanie zmysłowe zaufał rozumowi i dedukcji.
Doniosły dla teorii poznania był też fakt, iż umysł jest biernym odtwórcą rzeczywistości
Wpływ jaki Parmenides wywarł na późniejszych zawiera się w 4 aspektach
stworzenie teorii jedności…
… był przedmiotem rozważań Sokratesa. Empiryzm odrzucił Platon, którego zdaniem poznanie zmysłowe jest raczej domysłem (doksa), dotyczy tylko zjawisk, ma charakter ułomny i wymaga pomocy rozumu, wyprzedzającego i współdziałającego w poznaniu zmysłowym. Tylko umysł jest zdolny do poznania (episteme) idei dzięki wrodzonej wiedzy, którą dysponuje. Wyższość poznania rozumowego podkreślał również Arystoteles, choć…
… funkcjonująca w Niemczech przed i w trakcie Drugiej Wojny Światowej. Główną partia wprowadzającą nordowy socjalizm lub inaczej nazizm była NSDAP. Głównym ideologiem tego systemu był kanclerz Trzeciej Rzeszy - Adolf Hitler. Nazizm jest skrajną ideologią prawicowa opartą o rasizm, nacjonalizm, szowinizm i totalitaryzm. W Niemczech panowały nastoje antysemickie oraz skrajnie nacjonalistycznie. Nazizm wprowadzał…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz