Zarządzanie przez cele - strona 34

Skrypt do egzaminu - zasoby ludzkie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 630

metod, jakie organizacja zamierza stosować w zarządzaniu ludźmi. Celem polityki dotyczącej zasobów...

Personel - wybrane zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

i pracochłonność opracowania opisów zachowań pożądanych i niepożądanych na danym stanowisku. Zarządzanie przez cele...

Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1757

 Efektywność jednostki  Nagrody organizacyjne  Cele jednostki Zarządzanie przez cele (ZTC) Piter Braker...

Podstawy zarządzania - wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr Włodzimierz Piotrowski
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 399
Wyświetleń: 14357

. Polega na skoncentrowaniu się na ustalonych wspólnie wspólnych celach. Zarządzanie Przez Cele (ZPC) ZPC...

Analiza pracy - procedura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

i pracochłonność opracowania opisów zachowań pożądanych i niepożądanych na danym stanowisku. Zarządzanie przez cele...

Zarządzanie wiedzą - wykłady

 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 6846

i nieformalnej), które realizują funkcje i zadania w zakresie zarządzania wiedzą. Cele zarządzania wiedzą Jednym...