Zarządzanie przez cele - strona 34

Skrypt do egzaminu - zasoby ludzkie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 623

metod, jakie organizacja zamierza stosować w zarządzaniu ludźmi. Celem polityki dotyczącej zasobów...

Personel - wybrane zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

i pracochłonność opracowania opisów zachowań pożądanych i niepożądanych na danym stanowisku. Zarządzanie przez cele...

Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1750

 Efektywność jednostki  Nagrody organizacyjne  Cele jednostki Zarządzanie przez cele (ZTC) Piter Braker...

Podstawy zarządzania - wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr Włodzimierz Piotrowski
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 392
Wyświetleń: 14357

. Polega na skoncentrowaniu się na ustalonych wspólnie wspólnych celach. Zarządzanie Przez Cele (ZPC) ZPC...

Analiza pracy - procedura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994

i pracochłonność opracowania opisów zachowań pożądanych i niepożądanych na danym stanowisku. Zarządzanie przez cele...

Zarządzanie wiedzą - wykłady

 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 6832

i nieformalnej), które realizują funkcje i zadania w zakresie zarządzania wiedzą. Cele zarządzania wiedzą Jednym...