zagadnienia na kolokwium z opracowaniem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zagadnienia na kolokwium z opracowaniem - strona 1 zagadnienia na kolokwium z opracowaniem - strona 2 zagadnienia na kolokwium z opracowaniem - strona 3

Fragment notatki:

Siwek. Notatka składa się z 19 stron.
Model organizacji wg Lewita Ludzie Cele i zadania
Organizacja wewn. Środki techniczne
I technologiczne Otoczenie organizacji - całość wpływów zewnętrznych
Poszczególne elementy systemu organizacji Cele realizowane przez organizacje i wynikające stąd zadania Ludzie wraz z ich indywidualnymi, wzorowymi dążeniami i wzorcami zachowań Wyposażenie materialno- techniczne i technologie oraz sposoby posługiwania się nimi Formalna struktura organizacyjna podział płacy i pracy Otoczenie organizacji według Halla Ogólne - tworzy warunki czasowo-przestrzenne danej organizacji: - otoczenie ekonomiczne, - otoczenie technologiczne, - otoczenie demograficzne, - otoczenie prawne, - otoczenie ekologiczne, - otoczenie polityczne, - otoczenie kulturowe. Szczegółowe - wszelkie organizacje i jednostki, z którym dana organizacja wchodzi w interakcje:
- dostawcy zasobów (szkoły, sklepy ,hurtownie, urzędy pracy),
- nabywcy produktów i usług (banki, sponsorzy),
- konkurenci,
- instytucje kontrolujące działalność danej organizacji z tytułu ustawowego o prawa do kontroli (urzędy skarbowe, celne, sanepid),
- instytucje kontrolowane przez daną organizacje z tytułu należności organizacyjnej (organizacje niższej instancji, filia, oddział).
Zachowanie Związane z psychologią, ludzie zachowują się tak jak nakazują im wzory i normy obowiązujące w danej kulturze. Podsystemy otoczenia Otoczenie ogólne i szczegółowe sprowadza się do 4 podsystemów: Adaptacyjny - zadaniem jest przystosowanie się do warunków zewnętrznych. Instytucjonalne - zapewniający poparcie dla działań danej organizacji przez strukturę otoczenia. Zaopatrzenia - dba o to aby organizacja miała możliwie największy dostęp do tego otoczenia. Zbytu - wyprowadzanie wyprodukowanych towarów do otoczenia.
Postawy To oceny - pozytywne albo negatywne - przedmiotów, ludzi lub zdarzeń. Odzwierciedlają one uczucia danej osoby na określony temat. Kiedy mówię „Lubię swoją pracę” - wyrażam swoje uczucia na jej temat(przedmiotem postawy może być wszystko, np. zadowolenie z pracy, zaangażowanie w pracę, zaangażowanie w organizację).
Dysonans poznawczy Powstaje wtedy, kiedy występują: niezgodność dwóch lub więcej postaw danej osoby albo różnice między jej postawami i postępowaniem (np. jak ktoś pali i ma wyrzuty sumienia).

(…)

… personalna
Wpływa na poziom zadowolenia zatrudnionych i jest wyznacznikiem, czy pracownicy chcą w niej pracować.
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
Wykorzystanie kwalifikacji, doświadczeń i zdolności poszczególnych pracowników.
Warunki środowiska pracy
Materialne wyposażenie stanowiska pracy, stosowanie się do przepisów bhp ( oświetlenie, odzież ochronna, dostęp do sanitariów, warunki dojazdu…
… do czynienia.
Kategoria system - uwzględnia politykę płac w organizacji, a także sposób jej realizacji.
Kategoria samego siebie - odnosi się do stosunku nakładów do wyników, charakterystycznego dla danej osoby. Wpływają na nią takie kryteria jak doświadczenia z poprzedniej pracy i zobowiązania rodzinne.
Teoria oczekiwań
Siła skłonności do działania w określony sposób zależy od siły oczekiwania, że działanie to przyniesie określony skutek, i od atrakcyjności tego skutku dla danej osoby. Uwzględnia się zatem trzy zmienne:
Atrakcyjność.
Związek między efektywnością a nagrodą.
Związek między wysiłkiem a efektywnością.
W teorii oczekiwań motywacja zależy od dwóch czynników: od tego jak silnie czegoś pragniemy,
od oczekiwanego prawdopodobieństwa zaspokojenia tego pragnienia.
Uproszczony model oczekiwań:
Wysiłek…
…).
Ze względu na cel dzielimy na:
Intencjonalną (sprawca ma określony cel),
Dla samej patologicznej przyjemności wyrządzania komuś krzywdy, niszczenia czegoś.
Strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych
Strategia żółwia (cofanie się) osoba chowa się i konflikt nie jest rozwiązany, małe znaczące są cele i związki.
Strategia rekina (atakowanie) ważne są cele a nie związki .
Strategia misia (łagodzenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz