Zanieczyszczenie gleby - strona 6

Test-zestaw8

  • Politechnika Gdańska
  • dr inż. Krzysztof Jagodziński
  • Odpady i ścieki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

stopień zanieczyszczenia chemicznego rozpatrując zanieczyszczenie gleby w bezpośrednim i dalszym otoczeniu...

Tworzenie próchnicy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Gospodarka odpadami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

zanieczyszczonej gleby (oleje, metale cięŜkie, WWA, chlorowcopochodne) ObniŜenie jakości kompostu – niespełnienie...