Test-zestaw8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Test-zestaw8 - strona 1  Test-zestaw8 - strona 2

Fragment notatki:

1. Na kim od 1 lipca 2013 będzie spoczywał obowiązek podpisania umowy na wywóz odpadów z  gospodarstw domowych?  A na właścicielu gospodarstwa domowego B na zarządzie spółdzielni mieszkaniowej C na gminie D na Powiatowym Inspektoracie Ochrony Środowiska 2. W jakim kraju powstaje najwięcej odpadów przypadających na jednego mieszkańca? A w USA B w Polsce C w Szwecji D w Japoni 3. PIGO to:  A Pomorska Izba Groźnych Odpadów B Państwowy Instytut Gospodarowania Odpadami C Polska Izba Gospodarki Odpadami D Program Innowacyjna Gospodarka Odpadami 4. Które stwierdzenia dotyczą transportu wymiennego odpadów?  A obsługa samochodu składa się z kierowcy oraz dwóch lub trzech ładowaczy B obsługa jedno lub dwuosobowa C wykonywanych jest od dwóch do trzech kursów dziennie D wykonywanych jest od czterech do sześciu kursów dziennie 5. Ile wynosi współczynnik zagęszczenia odpadów na wysypisku przy ugniataniu spycharkami?  A do 1,5 B do 2,5 C do 3,5 D do 4,5 6. W jakich stacjach przeładunkowych dokonuje się przeładunku odpadów poprzez lej zasypowy i  stacjonarne prasy do zakrytych kontenerów?  A w stacjach przeładunkowych bez zagęszczenia odpadów B w stacjach przeładunkowych z zagęszczeniem wewnętrznych C w stacjach przeładunkowych z zagęszczeniem stacjonarnym D w stacjach przeładunkowych z obróbką odpadów 7. Pierwszy etap badań odpadów stałych polega na analizie charakteru miasta i jego poszczególnych  dzielnic. Wyróżnia się trzy typowe środowiska, czym charakteryzuje się środowisko typu III?  A dzielnice charakteryzują się zwartą zabudową o zróżnicowanej wysokości budynków B obejmuje głównie stare budownictwo o niepełnym wyposażeniu budynków w urządzenia techniczno-  sanitarne C dzielnice posiadają nowoczesną wielokondygnacyjną zabudowę zwartą D posiadają przeważnie ogrzewanie piecowe lub paleniska kuchenne na paliwo stałe 8. Projekt spalarni musi opierać się na badaniach właściwości paliwowych odpadów? Jakie  wskaźniki obejmują badania?  A ciepło spalania  B wartość opałowa C wilgotność D ogólna ilość bakteri 9 Z czego składa się urządzenie zsypowe?  A ze stacjonarnej prasy B z górnej komory zsypowej  C z dolnej komory  D z przewodu zsypowego 10 Na którym wysypisku odpady są w sposób maksymalny izolowane od otoczenia oraz na którym  prowadzi się zmechanizowane procesy technologiczne a warstwa opadów jest obsypywana warstwą  izolacyjną najpóźniej po 24h?  A wysypisko ulepszone B wysypisko dzikie C wysypisko uporządkowane D wysypisko sanitarne 11 Którymi wskaźnikami można określić stopień zanieczyszczenia chemicznego rozpatrując 

(…)

… uporządkowane
D wysypisko sanitarne
11 Którymi wskaźnikami można określić stopień zanieczyszczenia chemicznego rozpatrując
zanieczyszczenie gleby w bezpośrednim i dalszym otoczeniu wysypiska?
A ogólna liczba bakterii
B miano Coli
C miano Clostridium Perfringens
D grzyby
12 Wskaźnikiem dojrzałości kompostu jest stosunek C/N. Ile powinien wynosić stosunek gotowego
kompostu?
A poniżej 20 i nie mniejszy…

zanieczyszczenie gleby w bezpośrednim i dalszym otoczeniu wysypiska?
A ogólna liczba bakterii
B miano Coli
C miano Clostridium Perfringens
D grzyby
12 Wskaźnikiem dojrzałości kompostu jest stosunek C/N. Ile powinien wynosić stosunek gotowego
kompostu?
A poniżej 20 i nie mniejszy od stosunku C/N w glebie, dla której ma być przeznaczony
B 20-50 i niezależny od stosunku C/N w glebie, dla której ma być przeznaczony
C…
… na spalarnia duża (tzw. energetyczna)?
A 30-500 kg/godzinę
B 500- 900 kg/godzinę
C 1-3 ton/godzinę
D powyżej 3 ton/godzinę
15 Jakie uwodnienie mają osady ściekowe odwodnione?
A 99%
B 10% - 30%
C 55% - 80%
D poniżej 10%
16 Jaki jest przybliżony skład biogazu?
A 60% - 70% metanu, 26% - 36 % dwutlenku węgla, 1% - 10% azotu, 0% - 1% tlenu, 0% - 1% wodoru i 0% -
1% siarkowodoru
B 60% - 70% dwutlenku węgla, 26…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz