Odpady i ścieki

note /search

Test-zestaw1

 • Politechnika Gdańska
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1260

1 Prawidłowe odpowiedzi w stosunku do ciepła spalania to: A odnosi się do meteriału wilgotnego B odnosi się do jednostkowej suchej masy C jest tym samym, co wartość opałowa D ciepło powstałe w wyniku zupełnego i całkowitego spalenia jednos...

Test-zestaw2

 • Politechnika Gdańska
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1316

1 Dwa największe pod względem ilości odpadów Zakłady Zagospodarowania Odpadów w rejonie  województwa Pomorskiego to: a) Lębork b) Łężyca c) Tczew d) Szadółki 2 Koszt typowego ZZO to: a) ponad 1 mld zł b) 700 mln złotych c) 100 mln złotych d) 500 mln zł 3 Pozwolenie zintegrowane wydawane jest przez:...

Test-zestaw3

 • Politechnika Gdańska
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

1. Wyjaśnij skrót PRSP a Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Porządkowych S.A.  b)Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych c)Poverty Reduction Strategy Papers d)Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych S.A. 2.Jak nazywa się duże przedsiębiorstwo zajmujące się wywozem śmieci w Gdyni? a)...

Test-zestaw4

 • Politechnika Gdańska
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1281

1. Jaki rodzaj odpadów wykazuje zdecydowaną tendencję wzrostową od 1990 r.? a) tekstylia b) metale c) tworzywa sztuczne d) papier/tektura 2. Która z frakcji odpadów nie podlega analizie morfologicznej? a)  100 mm 3. W którym kraju nie ma opracowanych metod badań odpadów? a) Wielka Brytania b) Dania...

Test-zestaw6

 • Politechnika Gdańska
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

1 Jak nazywamy produkt powstały w kompostowni? a stabilizator b stabilizat c odpad d osad 2 Ile jest typów środowisk wg Haziaka? a 6 b 3 c 5 d 4 3 Która frakcja przeważa w składzie odpadów produkowanych w Polsce? a tworzywa sztuczne b metale ...

Test-zestaw7

 • Politechnika Gdańska
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

1. Typowy pojemnik przydomowy na odpady ma pojemność: a) 1100l b) 550l c) 240l d) 110l 2. Instalacja urządzenia zsypowego może być montowana w budynkach mieszkalnych o wysokości  maksymalnej: a) 25m b) 55m c) 75m d) 100m 3. Ile procent śmieci w Polsce podlega recyklingowi i kompostowaniu? a) 100% b...

Test-zestaw8

 • Politechnika Gdańska
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

1. Na kim od 1 lipca 2013 będzie spoczywał obowiązek podpisania umowy na wywóz odpadów z  gospodarstw domowych?  A na właścicielu gospodarstwa domowego B na zarządzie spółdzielni mieszkaniowej C na gminie D na Powiatowym Inspektoracie Ochrony Środowiska 2. W jakim kraju powstaje najwięcej odpadów p...

Test-zestaw9

 • Politechnika Gdańska
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3024

1. Śmietnia jest to: A) Nielegalnie składowisko w lesie B) synomin wolnostojącej osłony śmietnikowej  C) Obszar , z którego wszystkie odpady trafiają na konkretne składowisko- obszar zasilania składowiska w  odpady  D) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna 2. Kiedy zaczną obowiązywać nowe...

Test-zestaw10

 • Politechnika Gdańska
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

1. Co to jest pozwolenie zintegrowane? A Dotyczy jedynie substancji stałych wprowadzanych do środowiska B Objęcie wszystkich emisji dośrodowiska jednym dokumentem C Dotyczy jedynie substancji gazowych wprowadzanych do środowiska D ...

Test-zestaw11

 • Politechnika Gdańska
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

1. Zaznacz w kolejności od najmniejszej charakterystycznej temperatury do której doprowadzamy  próbkę ścieków podczas oznaczania jej temperatury topnienia: a) spiekania, miękknienia, płynięcia, topnienia b) miękknienia, spiekania, płynięcia, topnienia c) miękknienia, spiekania, topnienia, płynięcia...