Test-zestaw4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test-zestaw4 - strona 1 Test-zestaw4 - strona 2 Test-zestaw4 - strona 3

Fragment notatki:

1. Jaki rodzaj odpadów wykazuje zdecydowaną tendencję wzrostową od 1990 r.? a) tekstylia b) metale c) tworzywa sztuczne d) papier/tektura 2. Która z frakcji odpadów nie podlega analizie morfologicznej? a)  100 mm 3. W którym kraju nie ma opracowanych metod badań odpadów? a) Wielka Brytania b) Dania c) Francja d) Szwecja 4. Analiza strategiczna przeprowadzana do oceny słuszności budowy spalarni odpadów to:  a) taka analiza nie jest prowadzona b) SWAT c) SWOT d) SWOP 5. Czemu poddajemy próbkę odpadów, aby otrzymać popiół (substancję mineralną)? a) prażeniu b) suszeniu c) najpierw prażeniu, potem suszeniu d) najpierw suszeniu, potem prażeniu 6. Rozkład substancji palnej na czynniki pierwsze to: a) analiza elementarna b) analiza strategiczna c) analiza morfologiczna d) analiza granulometryczna 7. Jaka jest średnia zawartość wody w śmieciach? a) 0-5% b) 10-25% c) 40-60% d) 90% 8. Który z wymienionych procesów spalania będzie miał najmniejszy współczynnik nadmiaru  powietrza? a) spalanie odpadów na rusztach mechanicznych b) spalanie na paleniskach fluidalnych c) spiekanie żużla d) spalanie w piecach bezrusztowych 9. Jakie urządzenie zapewnia najskuteczniejsze usuwanie lotnych części stałych? a) osadnik b) separator c) cyklon d) elektrofiltr 10. W skład substancji niepalnej odprowadzanej z paleniska wchodzą: a) LCS i żużel b) tlen i azot c) dwutlenek węgla d) woda 11. Spalarnia w Dębogórzu jest spalarnią: a) odpadów b) śmieci c) osadów ściekowych d) w Dębogórzu nie ma spalarni 12. Największe składowisko odpadów w Polsce to: a) Szadółki b) Łubna  c) Łężyce d) Tczew 13. W Łężycach koło Gdyni znajduje się: a) spalarnia odpadów b) palarnia odpadów medycznych c) oczyszczalnia ścieków d) zakład utylizacji odpadów 14. Jedyna spalarnia odpadów w Polsce znajduje się w: a) w Warszawie b) w Gdańsku c) we Wrocławiu d) w Poznaniu 15. Przydomowe pojemniki na odpady charakteryzują się pojemnością: a) 110 l b) 240 l c)1100 l d)2500 l 16.W mieszkaniach powyżej 5 pięter powienien znajdować się: a)spust b)szyb c)zsyp d)pojemnik na każdym piętrze 17.Przedsiebiorstwo robót sanitarno - porządkowych w Gdyni to: a)WUKO b)PRESK c)PEABODY d)SANIPOR 18.W jaki sposób następuje rozładunek w klasycznych śmieciarkach bębnowych? a)przy użyciu tłoka hydraulicznego b)przez zmianę kierunku obracania bębna c)ręcznie d)podciśnieniowo 19.W którym roku w Polsce zajęto się problemem zagospodarowania odpadów? a)1900 b)1920 c)1950 d)1990 20.Jakie wady w porównaniu z transportem niewymiennym posiada transport wymienny? a)niższe walory sanitarne ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz