Pytania na zaliczenie-Odpady i osady ściekowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na zaliczenie-Odpady i osady ściekowe - strona 1 Pytania na zaliczenie-Odpady i osady ściekowe - strona 2 Pytania na zaliczenie-Odpady i osady ściekowe - strona 3

Fragment notatki:

  Pytania na zaliczenie przedmiotu   „Odpady i osady ściekowe”    1.  Śmietnia jest to:  A)  Nielegalnie składowisko w lesie  B)  synomin wolnostojącej osłony śmietnikowej   C)  Obszar , z którego wszystkie odpady trafiają na konkretne składowisko- obszar zasilania  składowiska w odpady   D)  Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna    2.  Kiedy zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów określone w ustawie z dnia 1 lipca  2011 r.  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych  ustaw  (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).    A)  1 lipca 2013 roku gdyż gminy miały czas przygotowanie nowego systemu gospodarki  odpadami  B)  1 lipca 2011   C)  4 maja 2004 roku gdyż przyjęcie do UE wymuszało zmianę przepisów   D)  Zmiana ustawy nie dotyczy gospodarki odpadami w gminach     3.  Przeciętny statystyczny Polak ‘produkuje’ rocznie odpadów:  A)  około 320kg  B)  około 1000kg  C)  około 750 kg  D)  około 200kg  źródło:  http://naszesmieci.mos.gov.pl  4.  Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek  podpisania umowy z firmą wywozową przejmie:  A)  Gmina   B)  Obywatel prowadzący gospodarstwo domowe  C)  Urząd Wojewódzki  D)  Specjalnie w tym celu powołane Obywatelskie Spółki Śmieciowe           5.  Wg ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Kto po 1 lipca 2013 r.  będzie odbierał odpady:  A)  Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych  B)  Spalarnia odpadów, która wg ustawy z z dnia 1 lipca 2011 r.  o zmianie ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2012  r., poz. 391) ma powstać w każdej gminie.  C)  Specjalnie w tym celu powołane Obywatelskie Komitety Śmieciowe  D)  Specjalnie w tym celu powołane Państwowe Przedsiębiorstwo Oczyszczania    6.  Jak ustalane będą stawki za wywóz  odpadów po 1 lipca 2013 roku. Wg ustawy z dnia 1 lipca  2011 r.  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych  ustaw  (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).  A)  Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej  przez gminę podstawowej stawce  B)  od kilograma odpadów – po ważeniu każdego pojemnika  C)  ustawa określa jedną ogólnokrajową opłatę w wysokości 200zł za mieszkańca za rok 

(…)


19. Popioły i żużel powstające w wyniku spalania odpadów są:
A) Traktowane jak odpady niebezpieczne i są składowane na specjalnych składowiskach
B) Traktowane jak odpady zwykłe i służą na składowiskach do przykrycia odpadów
C) Używane jako nawóz rolniczy gdyż mają dużo wapnia i poprawiają pH gleby
D) Używane są do produkcji kolorowej kostki brukowej ze względu na stały brunatno-
czerwony kolor
20…
… może być osiągnięta w piecu do spalania odpadów o
ruchomych rusztach to:
A) Temperatura topnienia popiołu
B) Temperatura, w której zachodzi piroliza azotu z powietrza
C) 273,15 Kelwinów
D) Temperatura samozapalenia odpadów
19. Popioły i żużel powstające w wyniku spalania odpadów są:
A) Traktowane jak odpady niebezpieczne i są składowane na specjalnych składowiskach
B) Traktowane jak odpady zwykłe i służą…
…) Jest to zabronione pod każdym względem
D) Nie jest to zabronione jeżeli piec wytwarza temperaturę min. 495stopni Celsjusza
9. Jakie urządzenie stosuje się podczas analizy elementarnej przy oznaczaniu zawartości Cl w
odpadach?
A) piec Jagodzińskiego
B) lampę kwarcową
C) aparat Orsata
D) rurkę Pitota
10. Która metoda unieszkodliwiania odpadów nie jest legalną metodą w Polsce?
A) kompostownie
B) składowiska odpadów
C…
… odpadów
B) Spalania odpadów z dostarczaniem czystego tlenu
C) Bezpopiołowego spalania odpadów
D) Wstępnego podgrzewania spalanych odpadów
17. Dlaczego nie wolno składować nadmiernego osadu czynnego pochodzącego z oczyszczalni
ścieków metodą osadu czynnego na składowiskach odpadów:
A) Są zbyt wilgotne i zawierają zbyt dużo materii organicznej, która rozkładając się
wydziela gazy złowonne
B) Oczyszczalnia…
… część substancji toksycznych zawartych w odpadach uniemożliwiającą ich
kompostowanie stanowią:
A) środki ochrony roślin
B) środki czystości oraz detergenty
C) zanieczyszczenia substancjami olejowymi, lakierami, farbami
D) metale ciężkie: Hg, Pb itd.
8. Aby móc spalać odpady w domowym palenisku należy:
A) Posiadać atestowany kocioł grzewczy na paliwo stałe
B) Posiadać pozwolenie z urzędu gminy
C…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz