Test-zestaw2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Test-zestaw2 - strona 1  Test-zestaw2 - strona 2

Fragment notatki:

1 Dwa największe pod względem ilości odpadów Zakłady Zagospodarowania Odpadów w rejonie  województwa Pomorskiego to: a) Lębork b) Łężyca c) Tczew d) Szadółki 2 Koszt typowego ZZO to: a) ponad 1 mld zł b) 700 mln złotych c) 100 mln złotych d) 500 mln zł 3 Pozwolenie zintegrowane wydawane jest przez: a) Marszałka Województwa b) Starostę Powiatowego c) Dyrektora Wydziału Środowiska UW d) Ministra Środowiska 4 Zagrożenia wynikające z centralnej instalacji termicznego przekształcania odpadów t o m.in. : a) problemy z dotrzymaniem norm jakościowych produktu (kompost) b) długotrwała awaria kluczowych instalacji spowoduje paraliż całego regionalnego systemu c) zmiany cen surowców wtórnych zagrażające ekonomicznej opłacalności systemu d) blokowanie inwestycji spalania przez lokalne społeczności i organizacje ekologoczne 5 Czy odpady komunalne są odpadami niebezpiecznymi? a) tak, ponieważ zawierają odpady, detergenty i fekalia b) nie, ponieważ nie zostały zakwalifikowane do grupy odpadów niebezpiecznych c) istnieją różne poglady na temat ich charakteru d) stają się niebezpieczne dopiero po spaleniu 6  Ile jest w województwie Pomorskim Zakładów Zagospodarowania Odpadów: a) 12 b) 9 c) 17 d) 87 1. Wartość graniczna współczynnika nagromadzenia odpadów zgodnie ze wzorem Krzysztofa  Sibigi w dla bardzo odległego momentu czasowego przyjmuje wartość: a) 4,5 m3/MR•rok b) 4,5 m3/MR c) 5,0 m3/MR•rok d) 5,5 m3/MR•rok 2. Największy procentowo udział masowy w spalinach ma a) para wodna b) dwutlenk węgla c) dioksyny d) azot 3. W przypadku wykonywania statystyki z badań laboratoryjnych polegających na pomiarze koloru  próbki, możemy wykorzystać: a) średnią ważoną b) średnią arytmetyczną c) dominantę d) medianę 4. Mediana z poniżej przedstawionego zbioru liczb i ich wag wynosi: liczba 4 12 7 6 3 waga 2 2 3 1 7 a) 22,5 b) 4 c) 7 d) 5,33 1. System niewymienny: a) jest w Polsce od 1950 r. b) jego wady przeważają nad zaletami, dlatego nie jest już stosowany c) ma takie same wady jak zalety d)system przestarzały, porównywany z systemem transportu odpadów wykorzystujących stacje  przeładunkowe 2. Przykrawężnikowy system gromadzenia odpadów to system: a) pochodzący z Francji b) anglosaski c) amerykański d) niemiecki 3. Podkreśl zalety transportu wymiennego odpadów: a) wykorzystywana tutaj prasa stacjonarna daje zwiększa współczynnik zagęszczenia odpadów 10x b) nie ma przeładunku odpadów w miejscu ich gromadzenia c) obsługuje go tylko 1 osoba d) tańszy eksploatacyjnie w porównaniu do systemu niewymiennego 4. Minimalna częstotliwość wywozu odpadów z osiedli mieszkaniowych to;

(…)

… jest odpowiednikiem 9x ZZO
c) mają zastosowanie gdy w mieście lub na jego obrzeżach jest wysypisko
d) mają zastosowanie gdy w mieście lub na jego obrzeżach jest spalarnia
6. Wady hydraulicznego usuwania odpadów:
a) zatykanie kolektorów
b) problem osadów na oczyszczalni ścieków
c) usuwa tylko 40% substancji organicznej
d) konieczne są przepompownie na sieci
7. Hydrauliczne usuwanie odpadów:
a) polega na usuwaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz