Test-zestaw6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test-zestaw6 - strona 1 Test-zestaw6 - strona 2

Fragment notatki:

1 Jak nazywamy produkt powstały w kompostowni? a stabilizator b stabilizat c odpad d osad 2 Ile jest typów środowisk wg Haziaka? a 6 b 3 c 5 d 4 3 Która frakcja przeważa w składzie odpadów produkowanych w Polsce? a tworzywa sztuczne b metale c papier d odpady tekstylne 4 Jakie wilgotności oznaczamy w badaniach? a właściwą b całkowitą  c przemijającą d względną 5 Jak często wg obowiązujących przepisów powinny być wywożone śmieci? a raz w miesiącu b raz na dwa tygodnie c raz na tydzień d raz na trzy tygodnie 6 Budynki wyższe niż ile pięter powinny posiadać przewody zsypowe? a 3 b 4 c 5 d 6 7 Jaki powinien być przewód zsypowy? a dzwiękochłonny b gładki c ciężki d ognioodporny 8 Jaki wprowadzono modyfikacje przewodów zsypowych? a mycie raz na miesiąc b zmiany w górnej komorze zsypowej c zmiany w dolnej komorze zsypowej d worki 9 Od którego roku w Polsce zaczęto używać pojemników? a 1960 b 1950 c 1940 d 1970 10 Ile razy prasy stacjonarne zmniejszają objętość śmieci? a 2,5 b 5 c 10 d 20 11 Jaki jest koszt zakupu samochodu do wywozu odpadów? a ok. 100 tys. zł b ok. 200 tys. zł c ok. 500 tys. Zł d ok. 1 mln zł 12 W którym systemie są myte kontenery? a wymiennym b niewymiennym c żadnym  d obu 13 Jaką drogą usuwane są odpady w systemie hydraulicznym? a windą  b usuwane z kanalizacją c wywożone samochodem d zsypem 14 Jakie problemy stwarza system hydrauliczny? a nieprzyjemnych zapachów b odsady na oczyszczalni ścieków c zatykanie się kanalizacji d nie sprawia problemów 15 Ile substancji organicznej można usunąć za pomocą systemu hydraulicznego? a 10% b 30% c 50% d 100% 16 Ile odpadów można usunąć za pomocą systemu hydraulicznego? a10% b20% c40% d100% 17 Wymień wady stacji przeładunkowych: a Zbyt częste wywożenie śmieci b Duże natężenie hałasu w porównaniu do systemu niewymiennego  c Brak zagęszczania d Nieekonomiczne przetwarzanie materiałów 18 W którym mieście najczęściej w stacjach przeładunkowych stosuje się stacje typu samochód na  transport wodny? a Gdańsk b Londyn c Warszawa d Nowy Jork 19 Jaki kolor pojemnika jest na papier? a żółty b zielony c niebieski d biały 20 Jaki jest kontener na gruz w stosunku do zwykłego a niższy b wyższy c taki sam d nie ma takich pojemników ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz