Test-zestaw7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test-zestaw7 - strona 1 Test-zestaw7 - strona 2 Test-zestaw7 - strona 3

Fragment notatki:

1. Typowy pojemnik przydomowy na odpady ma pojemność: a) 1100l b) 550l c) 240l d) 110l 2. Instalacja urządzenia zsypowego może być montowana w budynkach mieszkalnych o wysokości  maksymalnej: a) 25m b) 55m c) 75m d) 100m 3. Ile procent śmieci w Polsce podlega recyklingowi i kompostowaniu? a) 100% b) 59,6% c) 12,7% d) 4,5% 4. Które zdanie jest prawdziwe? a) wadą paleniska współprądowego jest złe suszenie b) wadą paleniska współprądowego jest gorsze dopalanie c) wadą paleniska przeciwprądowego jest intensywne suszenie d) zaletą paleniska współprądowego jest intensywne suszenie 5. W Polsce obecnie jest tylko jedna spalarnia. W latach 2009-2014 przewidziana jest budowa  kolejnych. Ilu? a) 9 b) 8 c) 7 d) 6 6. Jedyna w Polsce spalarnia odpadów znajduje się w: a) Gdańsku b) Łodzi c) Warszawie d) Szczecinie 7. Ile ZZO znajduje się w województwie pomorskim? a) 2 b) 4 c) 9 d) 14 8. Unia Europejska produkuje rocznie ok. 259 mln ton śmieci. Jaki procent z nich podlega spalaniu? a) 35 b) 17 c) 48 d) 69 9. W którym kraju nie spala się śmieci w ogóle? a) Dania b) Wielka Brytania c) Bułgaria d) Czechy 10. Dla warunków klimatycznych Polski za optymalną częstotliwość wywozu śmieci dla budownictwa  zwartego i osiedlowego uważa się: a) 1 raz w tygodniu b) 2 razy w tygodniu c) tylko w weekendy d) codziennie 11. Który sposób wywozu śmieci polega na tym, że zapełnione pojemniki na odpady podmieniane są  z pustymi w miejscu gromadzenia odpadów, natomiast usuwanie odpadów z pojemników odbywa się  w stacjach przeładunkowych?  a) transport wymienny b) transport niewymienny c) transport wielopojemnikowy z hydraulicznym urządzeniem do opróżniania pojemników d) transport za pomocą ciągnika siodłowego z naczepą samowyładowczą 12. Stacja przeładunkowa którego typu znajduje się w strefie przemysłowej dla obsługi dużych  dzielnic mieszkaniowych do 500 tys. mieszkańców? a) typ I b) typ II c) typ III d) typ IV 13. Jak zmieni się ciepło spalania opadów, gdy zostaną one spryskane wodą? a) wzrośnie b) zmaleje c) początkowo zmaleje, a następnie wróci do stanu przed spryskaniem d) nie zmieni się 14. Który z poniższych systemów nie jest systemem do transportu odpadów w przewodach? a) zsypy na odpady  b) systemy hydrauliczny c) system pneumatyczny d) system dwustopniowy 15. Jaka jest wysokość podciśnienia występującego w przewodach systemu pneumatycznego? a) 0,2 atm. b) 0,5 atm. c) 1,5 atm. d) 2,5 atm. 16. Jaka średnica nie jest używana w przewodach systemu pneumatycznego? a) Φ 50 b) Φ 600 c) Φ 800 d) Φ 1500 17. Ze względów technicznych, instalacja w systemie pneumatycznym nie może mieć zasięgu 

(…)

… w przewodach systemu pneumatycznego?
a) Φ 50
b) Φ 600
c) Φ 800
d) Φ 1500
17. Ze względów technicznych, instalacja w systemie pneumatycznym nie może mieć zasięgu
większego niż:
a) 1 km
b) 5 km
c) 7 km
d) 10 km
18. Które zestawienie obrazuje kolejne etapy procesu spalania, biorąc pod uwagę wzrost
temperatury?
a) suszenie, zgazowanie, spalanie, dopalanie
b) zgazowanie, spalanie, dopalanie, suszenie
c) zgazowanie, suszenie, spalanie, dopalanie
d) suszenie, spalanie, dopalanie, zgazowanie
19. Jaka jest maksymalna wydajność małej spalarni?
a) 50 kg/db
b) 100 kg/db
c) 250 kg/db
d) 500 kg/db
20. Jaka jest średnia produkcja śmieci przez 1 mieszkańca, w ciągu 1 doby?
a) 0,5 kg
b) 1 kg
c) 4 kg
d) 10 kg
21. Czy w Polsce dopuszcza się budowanie domowych spalarni?
a) tak
b) tak, jeśli zapewni się temperaturę spalania poniżej…
… nie może być mniejsze niż 1 m
c) przewody muszą być ułożone z odpowiednim spadkiem
d) jeśli przewody mają małą średnicę, to zasuwę zsypową można zastąpić rozdrabniarką
27. Średnia zawartość wody w śmieciach zawiera się w granicach:
a) <20%
b) 20÷40%
c) 40÷60%
d) 60÷80%
1. Typowy pojemnik przydomowy na odpady ma pojemność:
a) 1100l
b) 550l
c) 240l
d) 110l
2. Instalacja urządzenia zsypowego może być montowana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz