Test-zestaw3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test-zestaw3 - strona 1 Test-zestaw3 - strona 2

Fragment notatki:

1. Wyjaśnij skrót PRSP a Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Porządkowych S.A.  b)Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych c)Poverty Reduction Strategy Papers d)Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych S.A. 2.Jak nazywa się duże przedsiębiorstwo zajmujące się wywozem śmieci w Gdyni? a)PRSP b)SANIPOR c)LAVARE d)EcoBag 3.Ile ZZO znajduje się w województwie pomorskim? a)11. b)8 c)9 d)6 4.Wymień wady stacji przeładunkowych: a)Zbyt częste wywożenie śmieci b)Duże natężenie hałasu w porównaniu do systemu niewymiennego  c)Brak zagęszczania d)Nieekonomiczne przetwarzanie materiałów 5.Wyjaśnij skrót CTB a)Chemical Time Bomb b)Chemistry Time Bombs c)Chemiczna Tymczasowa Bomba d)Jest to jeden ze wskaźników charakteryzujących własności nawozowe odpadów 6.W celu zmniejszenia uciążliwości zapachowych wolnostojących pojemników stosowanych w  systemie niewymiennym stosuje się a)Zraszacze rozpylające dezodoranty nad śmietnikami b)Samochody do mycia pojemników na miejscu, wyposażone w karchery i osadniki c)Hermetyczne zamknięcia pojemników d)Bofiltry oczyszczające powietrze 7.Do kompostowania NIE nadają się a)małe ilości skórek z cytrusów (dobrze umytych) b)śmieci z odkurzacza c)fusy z kawy i herbaty d)resztki owoców i warzyw 8.Jak nazywa się jedno z rozwiązań dwustopniowego transportu odpadów na wysypisko, polegający  na zagęszczaniu odpadów i dzieleniu ich na równe sześciany powlekane cienką warstwą, np. asfaltu? a)system Teschuka b)system Tezuka c)system Tezluka d)system Teriaki 9.W jaki sposób ogranicza się zapylenie w stacjach przeładunkowych? a)Stosując węże łączące śmieciarkę ze stacją przeładunkową b)Stosując zraszacze c)Stosując perforowane rury rozprowadzające dezodoranty d)Za pomocą specjalnych nadciśnieniowych wywietrzników 10.Wymień co NIE wchodzi w skład wyposażenia punktu pomiarowego na wysypisku: a)waga do ważenia samochodów b)waga do ważenia odpadów w pojemnikach c)specjalistyczna aparatura do wykonania  m.in.  analizy elementarnej d)sprzęt BHP (fartuchy, rękawice, buty itp.) 11.Górna komora zsypowa… a)służy do gromadzenia gazów kanałowych b)służy do konserwacji i przepychania przewodu zsypowego c)wyposażona jest w aparaty wsypowe, tzw. wywrotki d)powinien znajdować się w niej punkt czerpalny dezodorantów 12.W którym mieście najczęściej w stacjach przeładunkowych stosuje się stacje typu samochód na  transport wodny? a)Gdynia - Polska b)Londyn - Wielka Brytania c)Wenecja - Włochy d)Ren - Francja 13.Ile razy ( w przybliżeniu) zmniejszają objętość odpadów prasy stacjonarne ? a)25 b)5 c)2 d)10 14.Według zmian od 2013 roku o częstotliwości wywozu śmieci i doborze firmy wywożącej będzie 

(…)

…?
a)dwa razy w tygodniu
b)raz w tygodniu
c)codziennie
d)raz na 2/3 tygodnie, zależnie od napełnienia kontenera na śmieci
16.Ile, w przybliżeniu, procent odpadów domowych w praktyce można odprowadzić systemem
hydraulicznym usuwania odpadów?
a)90%
b)40%
c)60%
d)20%
17.W hydraulicznym systemie usuwania odpadów do spłukiwania odpadów używamy wodę
a)wodociągową
b)deszczówkę
c)pochodzącą z sanitariatów- umywalki
… być wywożone śmieci?
a)dwa razy w tygodniu
b)raz w tygodniu
c)codziennie
d)raz na 2/3 tygodnie, zależnie od napełnienia kontenera na śmieci
16.Ile, w przybliżeniu, procent odpadów domowych w praktyce można odprowadzić systemem
hydraulicznym usuwania odpadów?
a)90%
b)40%
c)60%
d)20%
17.W hydraulicznym systemie usuwania odpadów do spłukiwania odpadów używamy wodę
a)wodociągową
b)deszczówkę
c)pochodzącą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz