Ekonomiczno-ekologiczne zasady gospodarowania odpadami - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomiczno-ekologiczne zasady gospodarowania odpadami - wykład - strona 1 Ekonomiczno-ekologiczne zasady gospodarowania odpadami - wykład - strona 2 Ekonomiczno-ekologiczne zasady gospodarowania odpadami - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 9 26/04/2010
Ekonomiczno-ekologiczne zasady gospodarowania odpadami
ODPADY
- to zużyte przedmioty oraz inne substancje stałe i ciekłe (z wyłączeniem ścieków) powstające w wyniku bytowania człowieka i jego działalności gospodarczej nieprzydatne w miejscu i czasie jej powstania oraz uciążliwe dla środowiska; odpady można podzielić wg składu i miejsca powstawania na:
bytowe (pokonsumpcyjne) 50 mln ton / rok
produkcyjne (poprodukcyjne) 150 mln ton / rok (jest ich 3 razy więcej niż bytowych-Polska)
Wśród odpadów bytowych i produkcyjnych występują odpady niebezpieczne, wymagające specjalnego traktowania np. rtęć, przeterminowane leki, azbest, baterie, odpady z elektrowni jądrowych. Uciążliwość ich ujawnia się poprzez:
zanieczyszczenie nimi gleb, wód, powietrza
szkodliwego ich oddziaływania na wszystkie organizmy żywe
wyłączaniem z użytkowania terenów zajętych pod ich składanie
niszczenie walorów estetycznych i krajobrazowych
Szybko rosnąca ilość odpadów spowodowała, że gospodarowanie nimi stało się istotną dziedziną każdej gospodarki narodowej wymagającą racjonalnych działań.
Racjonalne gospodarowanie odpadami wymaga pewnych działań. Są to ZASADY PREWENCJI(lepiej zapobiegać niż leczyć):
wdrażania technik i technologii materiało-, energooszczędnych i niskoodpadowych
segregacji odpadów, a następnie odzyskiwanie pewnej ilości surowców naturalnych w wyniku recyklingu lub bezpośredniego wykorzystania części odpadów w jakiejś działalności gospodarczej, w której mogą być one przydatne
unieszkodliwienia poprzez spalanie, pirolizę (odgazowywanie), kompostowanie, neutralizację chemiczną, itp.
właściwego bezpiecznego składowania odpadów
Wzór na opłacalność zagospodarowania odpadów (efektywność działalności odzyskiwania odpadów, recyklingu):
ε =A + B - C
efektywność (ε) = efekt (E=A+B) - nakłady (N=C)
ε- wskaźnik ekonomicznej efektywności
A - przychód roczny ze sprzedaży odzyskanych w wyniku recyklingu surowców naturalnych z odpadów (cena; nie zysk, ale utarg)
B - zaoszczędzone nakłady na składowanie i unieszkodliwianie odpadów w skali roku
C - roczne koszty poniesione na odzyskanie surowców z odpadów
Wymogi efektywności:
ε 0 E N
Ekonomiczno- ekologiczne zasady funkcjonowania i rozwoju aglomeracji miejskich i wiejskich
Na całym świecie rośnie ciągle procent ludności zamieszkującej w miastach:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz