Zanieczyszczenie środowiska pierwiastkami śladowymi - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zanieczyszczenie środowiska pierwiastkami śladowymi - wykład - strona 1 Zanieczyszczenie środowiska pierwiastkami śladowymi - wykład - strona 2 Zanieczyszczenie środowiska pierwiastkami śladowymi - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA PIERWIASTKAMI ŚLADOWYMI      Pierwiastki chemiczne uruchamiane na skutek  różnorodnej działalności  człowieka  podlegają różnym formom migracji i stopniowo częściowemu  włączeniu w obieg przyrodniczy. Tak więc  rozwój przemysłu, rolnictwa,  transportu i górnictwa  oddziałuje bezpośrednio na zmiany chemiczne  produktów spożywczych, powietrza, wody i itd., decydujących o zdrowiu  człowieka. Jednym z ważnych czynników stanowiących zagrożenie dla życia  organizmów są pierwiastki śladowe. Pierwiastki, których  wydobycie  przekracza ich odkładanie  we współczesnych utworach  geologicznych stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska . Pierwiastki o  dużym stopniu kumulacji  stanowią szczególnie duże ryzyko zachowania  równowagi chemicznej w biosferze. Szczególny rodzaj zanieczyszczenia  środowiska powodują  pierwiastki promieniotwórcze.   Przechodzenie każdego z pierwiastków do wyższego ogniwa łańcucha  pokarmowego podlega różnym specyficznym procesom. Przy  osłabieniu  działania barier biologicznych następuje nadmierna koncentracja,  w  wyniku której zachodzi   stałe nagromadzanie się ich w ostatnim ogniwie  łańcucha pokarmowego.   Dla wszystkich pierwiastków, zwłaszcza metalicznych eksploatowanych przez  człowieka i stosowanych w dalszych cyklach produkcyjnych różnych gałęzi  przemysłu, można ustalić kolejność i proporcje przechodzenia poprzez  poszczególne ekosystemy i łańcuch troficzny.  Szkodliwość pierwiastków  śladowych  zanieczyszczających środowisko wynika w dużym stopniu z ich  biochemicznych i biologicznych  właściwości, od których zależą następujące  zjawiska:  1. Podatność na bioakumulację:  -  ze środowiska wodnego, np. Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Sr,  - z gleby, np. Cd, Zn, B, Sn, Cs, Rb.  2. Koncentracja w biolitach w wyniku procesów geologicznych ,  np. Ba,  Be, Se, B, Sr,  3.  Łatwa absorpcja z przewodu pokarmowego ,  np. Hg, Cd, I, Zn, B.  4. Przenikanie przez łożysko do zarodka ,  np. Cd, Hg, Pb, Zn.  5. Przenikanie przez barierę biologiczną krew-mózg ,  np. Hg, Pb, B, Al.  6. Tworzenie połączeń z sulfhydrylowymi grupami b iałek,  np. Hg, Pb, Se,  Cd.  7. Uszkadzanie budowy łańcucha kwasów nukleinowych ,  np. Cu,  Zn, Cd, Hg, Ni.    Pierwiastki podlegające  akumulacji w miąższowych narządach  wykazują na  ogół  większy stopień toksyczności od pierwiastków nagromadzanych w  tkankach twardych oraz skórnych. Odkładanie pierwiastków  nadmiernych  (szczególnie ciężkich) jest swoistym działaniem ochronnym tak  w roślinach jak i w   organizmach zwierzęcych. Jednak czasem mogą być  nagle  uruchomione poprzez stres chemiczny lub psychiczny .  Tolerancja  ekosystemów  na zmiany chemiczne

(…)

… a także
stanowią filtr ochronny zarówno dla składników migrujących do wód, jak i dla
pierwiastków łatwo lotnych.
Gleby ulegają zanieczyszczeniu pierwiastkami chemicznymi wskutek
opadania
pyłów atmosferycznych, spływu ścieków, wodnej migracji pierwiastków
ze zwałowisk odpadów stałych, zapylania z rozwiewania hałd lub
osadników przemysłowych oraz w wyniku stosowania nawozów
mineralnych i preparatów ochrony roślin, a także odpadów i ścieków do
użyźniania i wapnowania gleb.
Znaczącym źródłem pierwiastków śladowych w glebach, a szczególnie w ich
powierzchniowych poziomach są nawozy mineralne i środki ochrony roślin.
Procesy metylacji odgrywają doniosłą rolę w obiegu pierwiastków śladowych.
Najczęściej w glebach zachodzi metylacja As, Hg, Se, Sb, Sn, Pb a także
innych metali. Metylowane związki metali są na ogół łatwo lotne…
… filtr ochronny zarówno dla składników migrujących do wód, jak i dla
pierwiastków łatwo lotnych.
Gleby ulegają zanieczyszczeniu pierwiastkami chemicznymi wskutek
opadania
pyłów atmosferycznych, spływu ścieków, wodnej migracji pierwiastków
ze zwałowisk odpadów stałych, zapylania z rozwiewania hałd lub
osadników przemysłowych oraz w wyniku stosowania nawozów
mineralnych i preparatów ochrony roślin…
…) bardzo
niebezpieczne dla człowieka. Często spotykamy się z potęgowaniem
działania toksycznego jednej trucizny przy jednoczesnym wprowadzeniu
innej. Zjawisko to nosi nazwę synergizmu. Mogą go wykazywać
substancje o działaniu podobnym (morfina - skopolamina) lub różnym
(barbiturany - kofeina).
Składniki mineralne stanowią 4% wagi ciała ludzkiego z czego: tlen stanowi
60%, węgiel - 17%, wodór - 15%, azot - 3%, wapń - 2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz