Zanieczyszczenia wody - strona 15

Dyrektywa 2000/60/WE -opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

zanieczyszczenia wód podziemnych i zapobiegają dalszemu ich pogarszaniu -przyczyniają się do zmniejszenia skutków...

Podział wód podziemnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1232

można ruch pionowy i poziomy, ze względu na dużą zmienność wydajności wody oraz stopień zanieczyszczenia wody...

Azotyny w roztworach wodnych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

obiegu azotu są źródłem azotu organicznego obecnego w zanieczyszczonych wodach i ściekach. W ściekach...

Azotyny w wodzie i ściekach

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

organicznego obecnego w zanieczyszczonych wodach i ściekach. W ściekach gospodarczych, komunalnych...

Oznaczanie chlorków w wodzie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2009

, to znaczy czy są one pochodzenia naturalnego, czy tez ich obecność jest wynikiem zanieczyszczenia wody...

Oznaczanie kwasowosci wody

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1568

wodach lub ściekach. Oblicza się ją ze wzoru: gdzie: - kwasowość mineralna - stężenie roztworu...