Zanieczyszczenia wody - strona 16

Ochrona wód - wykład

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1239

odpowiedniego stanu wód, np. (dotyczące wznoszenia obiektów budowlanych lub innych robót mogących zanieczyścić...

Waloryzacja zespołów bagiennych-projekt

  • Politechnika Wrocławska
  • Monika Kaźmierczak
  • Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 952

przybiera zanieczyszczenie wód, spowodowane przez rozrastające się miasta, zakłady przemysłowe, masową...

Partnerstwo publiczno-prywatne - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Agnieszka Sobol
  • Zrównoważony rozwój miast
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

; • Nagromadzenie zanieczyszczania hałasem; • Koncentracja zanieczyszczenia wód i gleb; • Zanikanie bioróżnorodności...