Metodologia i zastosowanie zdjeć lotniczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia i zastosowanie zdjeć lotniczych - strona 1 Metodologia i zastosowanie zdjeć lotniczych - strona 2

Fragment notatki:


4 etapy metodologiczne: Rozpoznanie obiektu na zdjęciu lotniczym (umieć skojarzyć cechy obrazu na zdjęciu z rzeczywistością. Aby obraz był jak najbardziej zbliżony do naszej wiedzy  zdjęcia mają cechy stereoskopowe, co pozwala na obserwację w przestrzeni 3D
Analiza i uogólnienie informacji odczytanych ze zdjęcia. Aby pogłębić wiarygodność odczytu warto zajrzeć do materiałów kartograficznych i innych.
Wnioskowanie - czy analiza byłą właściwa z pkt widzenia celu, który sobie postawiliśmy
Na podstawie uogólnień i wniosków musimy podjąć pewne decyzje aplikacyjne z tego co rozpoznaliśmy na zdjęciu lotniczym. Żeby przejsć te 4 etapy, a przede wszystkim pierwszy należy określić to co nazywamy cechami rozpoznawczymi. Cechy rozpoznawcze, 2 typy:
- bezpośrednie
- pośrednie
Bezpośrednie: kształt, wielkość obiektu, poziom szarości fotofonu lub barwa, tekstura i struktura.
Kształt - można rozpoznawać na zdjęciach pojedynczych i stereoskopowych. Polega na bezpośrednim kojarzeniu z rzeczywistością
Wielkość - uzależniona od stopnia szarości fotofonu i układu fotofonów?????
Ton obrazu - ściśle zależny od promieni świetlnych obraz służy do określania pokrycia terenu
Struktura obrazu - uzależniona od skali zdjęcia
Tekstura - przestrzenne uporządkowanie poszczególnych elementów, które tworzą określony wzór. Cecha trudna do określenia. Bo jest dużo form o podobnych teksturach.
Pośrednie cechy - np. długie proste odcinki dróg świadczą o braku dużych deniwelacji terenu
Cień własny i cień rzucany - podkreślają plastyczność obrazu, co pozwala na widzenie obiektu jakby z wysokości obserwatora. Kształt cienia drzewa wskazuje na jego gatunek.
Reguła Stone'a (?)
Uporządkował cykl rozpoznawania zdjęć lotniczych. Istnieją elementy łatwe, których rozpoznani jest bardzo łatwe i od tego zaczynamy. A kończymy na tych najtrudniejszych.
Wg Stone'a
- każdy powinien rozpoznać elementy liniowe - drogi, rzeki
- rozpoznanie szaty roślinności naturalnej i nasadzeń
- uprawy
- obiekty antropogeniczne
- obiekty wojskowe
Klucze fotointerpretacyjne - zdjęcia z opisem obiektów powierzchni. W procesie produkcji zdjęcia jest na nich wpisywane np. hasło „pole uprawne” itp. Czasem podane są poziomy jasności, dane techniczne zdjęcia, bazę zdjęcia, warunki pogodowe itp.
Ułatwiają czytanie, ale niestety nie są ostatecznie zrobione. Przy zbyt dużej ilości zmiennych stworzenie takich kluczy jest niemożliwe. Dlatego interpretacja komputerowa jest ograniczona
Przewaga komputera - odczytuje więcej poziomów szarości - łatwo określa kształty, dobrze określa pola o tej samej jasności, ściśle oznacza granice pól jednorodnych. Ale bez człowieka nie są w stanie w sumie nic zanalizować.


(…)

… interpretacje geologiczną
Cechy bezpośrednie - badania radiometryczne, badania … struktury i tektoniki, analiza stopnia szarości fotofonu.
Cechy pośrednie: kryterium geomorfologiczne, typ układu sieci rzecznej (świadczą o strukturze tektonicznej). Kryterium geobotaniczne (zespoły roślin, związane z minerałami) indykatory roślinne, kryteria antropogeniczne-wyrobiska
Wykorzystanie fal radarowych , przenikają przez pokrywy roślinne
Litologia - jakie skały budują powierzchnię
Granice występowania skał - na podstawie zdjeć
Geomorfologia
Podobne do interpretacji geologicznej. Celem jest opis form, ich geneza, morfometria (charakter ilościowy), dynamika współczesnych procesów geomorfologicznych. Najważniejsze - relacje zachodzące miedzy poszczególnymi elementami - zdjęcia z różnych okresów -> określanie zachodzących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz