Teledetekcja

note /search

INTERPRETACJA OBRAZÓW LOTNICZYCH I SATELITARNYCH

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teledetekcja
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1512

_ach. Notatka składa się z 1 strony. INTERPRETACJA OBRAZÓW LOTNICZYCH I SATELITARNYCH- METODY WSPOMAGAJĄCE REJESTRACJA OBRAZÓW SATELITARNYCH I JEJ TREŚCI ZAWIERA: Kilka kanałów spektralnych Cykliczna powtarzalność zapisu obrazu W CELACH INTERPRETACJI STOSUJE SIĘ METODY KOMPUTEROWE WSPOMAGAJĄCE...

METODYKA BADAŃ TELEDETEKCYJNYCH ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teledetekcja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

_ach. Notatka składa się z 1 strony. METODYKA BADAŃ TELEDETEKCYJNYCH ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO FALE ELEKTROMAGNETYCZNE Oba pola indukują się wzajemnie- zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmienne pole magnetyczne Źródłem pola elektromagnetycznego jest przyspieszający lub hamujący ładunek ...

METODYKA INTERPRETACJI ZDJĘĆ LOTNICZYCH

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teledetekcja
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4144

_ach. Notatka składa się z 6 stron. METODYKA INTERPRETACJI ZDJĘĆ LOTNICZYCH OKRESLENIE CELU FOTOINTERPRETACJI PLAN INTERPRETACJI WYBÓR MATERIAŁÓW FOTOGRAFICZNYCH (ustalić skalę zdjęcia) WYBÓR MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH FOTOINTERPRETACJA POLOWA FOTOINTERPRETACJA KAMERALNA CECHY BEZPOŚREDNIE: ...

PODSTAWY FOTOGRAMETRII ZDJĘCIA LOTNICZEGO

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teledetekcja
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2562

_ach. Notatka składa się z 0 stron. PODSTAWY FOTOGRAMETRII ZDJĘCIA LOTNICZEGO GEOMETRIA PIONOWEGO ZDJĘCIA LOTNICZEGO ELEMENTY ZDJĘCIA RODZAJE ZDJĘĆ Pionowe- kat nachylenia v≤3° Nachylone- v3° bez widocznego horyzontu Ukośne- z widocznym horyzontem SKALA ZDJĘCIA: wzory wykorzystujące Dane ...

PROBLEMY METODYCZNE BADAŃ ATMOSFERY I BADANIA POLARNE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teledetekcja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

_ach. Notatka składa się z 3 stron. PROBLEMY METODYCZNE BADAŃ ATMOSFERY: Interpretacja sygnału- metody odwrotne. Potrzeba walidacji. Odbicie zwierciadlane od powierzchni wody Pomiary niektórych wielkości zależą od warunków atmosferycznych oraz położenia Słońca (np.

TELEDETEKCJA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teledetekcja
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2380

_ach. Notatka składa się z 1 strony. TELEDETEKCJA- teoria i metodyka pozyskiwania, przetwarzania i interpretowania danych będących rejestracją promieniowania elektromagnetycznego odbitego lub emitowanego przez różnego rodzaju obiekty (Słown...

WYKORZYSTANIE RADARÓW I LIDARÓW

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teledetekcja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281

_ach. Notatka składa się z 2 stron. WYKORZYSTANIE RADARÓW I LIDARÓW RADARY- promieniowanie mikrofalowe(analiza wartości współczynnika odbicia wstecznego)- pozwalają na prowadzenie badań: bez względu na pogodę drzewostanu w przekroju p...

TECHNIKA WYKONYWANIA ZDJĘĆ

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teledetekcja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

_ach. Notatka składa się z 1 strony. TECHNIKA WYKONYWANIA ZDJĘĆ: RODZAJE KAMER Rozpoznawcze Pomiarowe KLASYFIKACJA KAMER ZE WZGLĘDU NAWIELKOŚĆ OGNISKOWEJ Krótko ogniskowa 55f150 nm Normalno ogniskowa 150f300nm Długoogniskowa f300 nm KLASYFIKACJA KAMER ZE WZGLĘDU NAWIELKOŚĆ KĄTA Normalnok...

Kamery i materiały rejestrujące

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teledetekcja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1533

TYPY KAMER LOTNICZYCH Rozpoznawcze Pomiarowe Kamery rozpoznawcze - służą do ogólnego rozpoznania terenu Kamery pomiarowe - interpretacja, pomiary, itp. Zasady: Kamera pomiarowa powinna posiadać stałe elementy orientacji wewnętrznej. Elementy orientacji wewnętrznej: niezmieniające się parame...