METODYKA INTERPRETACJI ZDJĘĆ LOTNICZYCH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4088
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
METODYKA INTERPRETACJI ZDJĘĆ LOTNICZYCH - strona 1 METODYKA INTERPRETACJI ZDJĘĆ LOTNICZYCH - strona 2 METODYKA INTERPRETACJI ZDJĘĆ LOTNICZYCH - strona 3

Fragment notatki:

_ach. Notatka składa się z 6 stron.
METODYKA INTERPRETACJI ZDJĘĆ LOTNICZYCH
OKRESLENIE CELU FOTOINTERPRETACJI
PLAN INTERPRETACJI
WYBÓR MATERIAŁÓW FOTOGRAFICZNYCH (ustalić skalę zdjęcia)
WYBÓR MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH
FOTOINTERPRETACJA POLOWA
FOTOINTERPRETACJA KAMERALNA
CECHY BEZPOŚREDNIE:
Kształt
Wielkość obiektu
Foton lub barwa
Tekstura (fototekstura) - przestrzenne uporządkowanie
Struktura (fotostruktura)- drobno lub gruboziarnista
CECHY POSREDNIE
Cień (określenie orientacja zdjęcia, wysokości)
INTERPRETACJA PODŁOŻA GEOLOGICZNEGO:
UWARUNKOWANIA KLIMATYCZNE
Klimat zwrotnikowy, suchy- cechy bezpośrednie
Klimat równikowy, umiarkowany- cechy pośrednie
CECHY BEZPOŚREDNIE
Cechy proste- tereny odkryte
Cechy geometryczne - rozmiary
Cechy fotometryczne- barwa skal, minerałów
Struktura i tekstura skał (smugowatość)
Granice utworów geologicznych (foton, tekstura)
Zaburzenia tektoniczne
Ułożenie partii skalnych (synkliny, antykliny, uskoki)
Profil stoku (stereoskop)
INTERPRETACJA SKAŁ I MINERAŁÓW:
MINERAŁY:
KWARC (93%), BIOTYT (7%), MUSKOWIT - barwy neutralne (jasny foton)
GRANAT, EPIDOT - zakres barw od niebieskiego do czerwonego
ORTOKLAZ- żółty do czerwonego
SKAŁY:
SKAŁY KRYSTALICZNE (560 - 680 nm)
MAGMOWE - zakres barw od zielonoszarego do ciemnoszarego (zdjęcie panchromatyczne - foton czarny)
INTRUZYWNE:
GRANODIORYTY - zakres barw od różowego do różowoszarego,
SERPENTYNITY - zielonoszary, PERYDOTYTY, DIORYTY, PORFIRY - zakres barw od czarnego do ciemnozielonego (zdjęcie panchromatyczne - ciemny foton)
Skały osadowe (600 - 690 nm)
PIASKOWCE - zakres barw od niebieskiego do zielonego (zdjęcie panchromatyczne - ciemnoszary foton, tekstura smugowata)
ILASTE - zakres barw od żółtoczerwonego, czerwonego do ciemnobrązowego (ciemny foton)
WĘGLANOWE - zakres barw od żółtoszarego, pomarańczowego do czerwonego (zdjęcie panchromatyczne - jasny foton)
LEPISZCZE SKALNE:
WAPIENNE, KWARCOWE - barwa jasna
ŻELAZISTE - zakres barw od czerwonego do zielonego
CECHY POŚREDNIE:
CECHY MORFOLOGICZNE (RZEŹBA)
Analiza nachylenia stoków (kąt upadu warstw skalnych; im większy to nachylenie stoku mniejsze)
Przebieg i kształt stoków
Kształt, ułożenie grupy stoków
Układ form stokowych, rzecznych, eolicznych
CECHY HYDROLOGICZNE
Identyfikacja typu sieci rzecznej pozwala na interpretację podłoża geologicznego. Gęsta sieć oznacza mało odporne podłoże na procesy erozji:


(…)

… drzewostany cechują się małym współczynnikiem odbicia światła w zakresie promieniowania niebieskiego i czerwonego, natomiast większe w zakresie promieniowania zielonego (550 nm)
*określenie zdrowotności drzewostanów: Tabela 10.3 str. 347 - 348
Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J.R., „Interpretacja zdjęć lotniczych”, PWN Warszawa 1999r.
CECHY ROZPOZNAWCZE LASÓW:
Kształt korony
Wysokość drzew
Tekstura korony…
… - kształt Δ, pozycja morfologiczna, jasny foton, struktura gruboziarnista, tekstura bezładna
Równiny morenowe - szary foton, tekstura plamista, struktura drobnoziarnista, zagłębienia + sieć dolinna + nieregularne małe pola - morena pagórkowata, odwrotność powyższych cech - morena płaska lub falista
Moreny boczne - wały wzdłuż doliny, jasny foton
Moreny czołowe - ciemny foton
Równiny sandrowe - płaski teren, porośnięty lasem iglastym, pola duże regularne, jasny foton
Ozy
Kemy
Drumliny
INTERPRETACJA ROŚLINNOŚCI:
INTERPRETACJA POWIERZCHNI LEŚNYCH:
Znajomość czynników ekologicznych, składu gatunkowego, struktury drzewostanu
Znajomość warunków atmosferycznych w momencie fotografowania
Właściwości materiałów fotograficznych
Skala zdjęcia (jak największa) - przy 1:10 000 interpretacja lasów nie ma sensu
WYBÓR OKRESU…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz