Oznaczanie chlorków w wodzie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2296
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie chlorków w wodzie - strona 1 Oznaczanie chlorków w wodzie - strona 2 Oznaczanie chlorków w wodzie - strona 3

Fragment notatki:


Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska. Laboratorium. SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM Oznaczanie chlorków w wodzie Wstęp Chlorki - należą do anionów, które najczęściej występują w wodzie i ściekach. Mogą one pochodzić z gruntu, przemian metabolicznych w organizmach żywych, pokładów naturalnych soli oraz z zanieczyszczeń ściekami przemysłowymi i wodami kopalnianymi. Chlorki mają olbrzymie znaczenie gospodarcze: są one surowcami dostarczającymi sodu, potasu, chloru, nawozów sztucznych, sody, wodorotlenków sodowego i potasowego, kwasu solnego, chloranów i wielu innych produktów.
W chemii nieorganicznej chlorkami nazywa się:
sole kwasu solnego,
pochodne kwasów, w których przynajmniej jedna grupa OH została zastąpiona przez atom chloru ( chlorki kwasowe ).
W chemii organicznej określenie chlorki obejmuje:
związki organiczne, będące solami (np. chlorki amin czwartorzędowych; sole kwasu solnego i amin niższego rzędu nazywa się chlorowodorkami ),
związki zawierające atom chloru przyłączony bezpośrednio do atomu węgla. Spośród takich związków z ugrupowaniem C-Cl wyróżnić można reaktywne chlorki acylowe , np. chlorek acetylu oraz stosunkowo inertne chlorowe pochodne węglowodorów , np. chlorek winylu .
Większość soli chlorkowych jest dobrze rozpuszczalna w wodzie . Kationy , których chlorki są słabo rozpuszczalne , zostały wyodrębnione w I grupę kationów . Są to: AgCl , PbCl 2 oraz Hg 2 Cl 2 . W chemii analitycznej do oznaczania chlorku stosuje się metody: argentometrycznego miareczkowania
merkurymetrycznego miareczkowania
turbidymetryczna
potencjometryczna z użyciem elektrody jonoselektywnej
Volharda Zawartość chlorków w wodach naturalnych używanych do picia, wykazuje tendencję do stałego ich wzrostu. Według wymagań sanitarno-higienicznych, zawartość chlorków w wodzie do picia nie powinna przekraczać 250 mg/dm 3 , jeżeli są to chlorki pochodzenia naturalnego. Chlorki innego pochodzenia czynią wodę nieprzydatną do picia. Dopuszczalne stężenie chlorków w wodach powierzchniowych wynoszą : dla wody klasy I -100 mg/dm 3 , dla klasy II - 200 mg/dm 3 i dla klasy III - 300 mg/dm 3 Odczynniki i aparatura wykorzystana w oznaczeniu kwas azotowy V,

(…)

… ich obecność jest wynikiem zanieczyszczenia wody. W tym ostatnim przypadku jonom chlorkowym towarzyszą znaczne ilości związków azotowych.
Chlorki można oznaczać różnymi metodami, które zazwyczaj zależą od prawdopodobnej ich zawartości w badanej próbce wody. Przy bardzo niskiej zawartości chlorków (0,5 - 2 mg/dm3) stosuje się metodę turbidymetryczną. Można rzecz, że nasza metoda Volharda była za ogólna…
… wody wskazują na niewielki wpływ oddziaływania czynników antropogenicznych.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz