Oczyszczanie ścieków - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oczyszczanie ścieków - omówienie  - strona 1 Oczyszczanie ścieków - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Oczyszczanie : mechaniczne , biologiczne , chemiczne ! Wielkie znaczenie w codziennym życiu ma oczyszczanie wody pochodzącej zarówno z prywatnych gospodarstw domowych , jak i przemysłu , zanieczyszczonej działalnością człowieka . W obu wypadkach woda zamienia się w ścieki , do których zalicza się również odpady deszczowe i topniejący śnieg . Deficyt wody sprawia , że jej odzyskiwanie stanowi niezwykle istotny element troski o środowisko naturalne . Oczyszczanie ścieków jest ważne nie tylko z tego powodu . Zanieczyszczona woda grozi zatruciem czystych wód powierzchniowych i gruntowych . Każdy rodzaj ścieków staje się potencjalnie niebezpieczny , ponieważ zawiera duże ilości gnijących lub fermentujących substancji organicznych , bakterii i wirusów chorobotwórczych , pasożytów ludzi i zwierząt oraz trudnych do usunięcia trujących związków chemicznych . W ściekach gospodarczo-bytowych , znajdują się m.in. wydaliny ludzkie i zwierzęce , resztki i odpadki produktów żywnościowych , piasek , niekiedy popiół i żużel z pieców domowych , mydła i inne środki piorące , szmaty , papiery itp. Rodzaje i ilości zanieczyszczeń zawartych w ściekach przemysłowych są bardzo różne i zależą od profilu działalności zakładu , rodzaju surowców używanych do produkcji i od stosowanej technologii produkcji . Wody opadowe zbierają zanieczyszczenia z przyziemnych warstw atmosfery ( pyły , pozostałości procesów spalania , substancje emitowane w powietrze przez zakłady przemysłowe ,środki transportu ,urządzenia grzewcze itd. ) , a potem z ziemi (śmieci uliczne , produkty ścierania nawierzchni ulic , piasek , papierosy liście itd.). W celu usunięcia z wody wszelkich zanieczyszczeń zaczęły powstawać oczyszczalnie ścieków . Do oczyszczalni ścieków woda trafia przez system podziemnych rurociągów. W wyniku skomplikowanych i długotrwałych procesów ( mechanicznych , biologicznych i chemicznych ) usuwa się z niej zanieczyszczenia , a następnie wypuszcza z powrotem do rzek i strumieni . Pierwszy, mechaniczny etap oczyszczania brudnej wody polega na usunięciu nierozpuszczalnych zanieczyszczeń . Największe części stałe ( np. szmaty ) są zatrzymywane na rzadkich filtrach ( kratach ) , a mniejsze (m.in. liście , niedopałki papierosów itd. ) na sitach o mniejszej średnicy oczek . Najdrobniejsze zatrzymują się w filtrach piaskowych . W procesie osadzania wykorzystuje się tzw. osadniki , czyli urządzenia w których przepływająca powoli woda gubi stopniowo cięższe od siebie cząsteczki drobnych zanieczyszczeń oraz większe ziarenka piasku . Opadają one na taśmę przenośnika , następnie trafiają do koryta , z którego usuwa się je za pomocą urządzeń mechanicznych (podnośników ) . Stamtąd woda przepływa do zbiorników sedymentacyjnych , gdzie pod wpływem sił grawitacji pozostałe cząsteczki zanieczyszczeń albo osiadają na dnie zbiornika , albo zostają zebrane zgarniaczami o napędzie elektrycznym ; mogą być usunięte z powierzchni za pomocą tzw. szumowników powierzchniowych (ten proces dotyczy tylko zanieczyszczeń lżejszych od wody ).

(…)

… , albo zostają zebrane zgarniaczami o napędzie elektrycznym ; mogą być usunięte z powierzchni za pomocą tzw. szumowników powierzchniowych (ten proces dotyczy tylko zanieczyszczeń lżejszych od wody ). Po mechanicznym oczyszczaniu woda wydaje się znacznie czystsza , jest to jednak czystość względna . Chociaż pozbyto się zanieczyszczeń widocznych gołym okiem , pozostają w niej nadal potencjalnie związki organiczne i chemiczne . Usunięciu tych pierwszych służy etap oczyszczania biologicznego, odbywający się w komorze napowietrzania lub w rowach cyrkulacyjnych . Tutaj częściowo oczyszczone ścieki są mieszane z różnego rodzaju mikroorganizmami ( bakteriami tlenowymi , grzybami, pierwotniakami ) Gdy przez tę mieszaninę przepuszcza się tlen bakterie i grzyby rozkładają substancje organiczne na substancje proste , m.in…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz