Podstawy higieny wieku dziecięcego

note /search

Astma oskrzelowa - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy higieny wieku dziecięcego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1316

Astma oskrzelowa (dychawica oskrzelowa, jest chorobą, która objawia się napadami duszności wydechowej na skutek skurczu mięśniówki oskrzeli i obrzęku śluzówki z wykrztuszeniem lepkiej wydzieliny czemu towarzyszy często charakterystyczne fu...

Cechy gleb - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy higieny wieku dziecięcego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 980

- gęstość gleby. Gęstością gleby nazywamy masę jednego metra sześciennego suchej gleby, nienaruszonej strukturalnie. Jest zależna od uziarnienia oraz struktury gleby. Wyróżniamy dwa r...

Chemiczne zanieczyszczenia powietrza - omówienie(sem I)

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy higieny wieku dziecięcego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1568

CHEMICZNE ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: Związki siarki (dwusiarczek węgla) Dwutlenek siarki Tlenek węgla Dwutlenek węgla Tlenki azotu Związki siarki - SO2, SO3, H2S, H2SO4 , CS2 , (dwusiarczek węgla) Powstaje w procesach technologicznych prod...

Cechy wody - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy higieny wieku dziecięcego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

Woda może przyjmować różne postacie: - wolną, kiedy przepływa z góry w dół gleby, determinowana własną masą; - kapilarną, wnikającą do najcieńszych kanalików glebowych. Jest rezerwuarem wilgoci w glebie i porusza się w każdym kierunku; - błonkową, trudnodostępną dla roślin. Powleka gruzełki oraz ...

Choroby serca - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy higieny wieku dziecięcego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

Choroba niedokrwienna serca Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest miażdżyca, choroba tętnic, a zatem i całego układu sercowo-naczyniowego. W miażdżycy materiał tłuszczowy z krwi odkłada się w postaci blaszek w...

Klasy czystości wód - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy higieny wieku dziecięcego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

Klasy czystości wód Klasa 1 Wody w tej klasie charakteryzują się bardzo dobrą jakością: a) spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A1, b) wartość

Oczyszczanie ścieków - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy higieny wieku dziecięcego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

Oczyszczanie : mechaniczne , biologiczne , chemiczne ! Wielkie znaczenie w codziennym życiu ma oczyszczanie wody pochodzącej zarówno z prywatnych gospodarstw domowych , jak i przemysłu , zanieczyszczonej działalnością człowieka . W obu wypadkach woda zamienia się w ścieki , do których zalicza się ró...

Profilaktyka nowotworów - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy higieny wieku dziecięcego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099

PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW RAK SUTKA I PIERSI Rak sutka (czy też rak piersi)jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. Częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem. Czasem obserwuje się rodzinne występowanie tej choroby. Zwłaszcza u młodych ...

Promieniowanie elektromagnetyczne - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy higieny wieku dziecięcego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1260

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) to inaczej rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego . Zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej, w której składowa elektryczna i magnetyczna są prostopadłe do siebie, a obie są ...

Rak szyjki macicy - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy higieny wieku dziecięcego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1050

RAK SZYJKI MACICY Rak szyjki macicy jest nowotworem złośliwym rozwijającym się z nabłonka pokrywającego szyjkę lub kanał szyjki macicy . Na świecie w ciągu roku rozpoznaje się 500 000 przypadków raka , a ponad połowa chorych umiera. Szacuje się, że do 2050 roku liczba zachorowań może sięgać ponad 1...