Promieniowanie elektromagnetyczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Promieniowanie elektromagnetyczne - omówienie - strona 1 Promieniowanie elektromagnetyczne - omówienie - strona 2 Promieniowanie elektromagnetyczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) to inaczej rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego . Zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej, w której składowa elektryczna i magnetyczna są prostopadłe do siebie, a obie są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się promieniowania. Oba pola indukują się wzajemnie - zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmienne pole magnetyczne , a zmieniające się pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne. Źródłem pola elektromagnetycznego jest ładunek elektryczny. Gdy ładunek jest przyspieszany, emitowana jest fala elektromagnetyczna. Najczęściej źródłem tego promieniowania jest ładunek wykonujący drgania . Pole elektromagnetyczne ma dwie składowe: pole elektryczne i pole magnetyczne. Głównym parametrem pola elektromagnetycznego jest częstotliwość wyrażona w hercach (Hz) oraz natężenie pola elektrycznego wyrażone w V/m i magnetycznego wyrażone w A/m. Własności promieniowania elektromagnetycznego silnie zależą od długości fali i dlatego dokonano podziału promieniowania elektromagnetycznego ze względu na jego częstotliwość. Promieniowanie elektromagnetyczne rozchodząc się objawia swe własności falowe zachowując się jak każda fala, ulega interferencji, dyfrakcji oraz spełnia prawo odbicia i załamania. Rozchodzenie się fali w ośrodkach silnie zależy od ośrodków oraz częstotliwości fali. Fala rozchodząc się w ośrodku pobudza do drgań cząsteczki, atomy i elektrony zawarte w ośrodku, które są źródłami fal wtórnych, zmieniając tym samym warunki rozchodzenia się fali w stosunku do próżni.
Możemy wyróżnić dwa rodzaje promieniowania elektromagnetycznego- pierwsze z nich to promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie x). Promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od ok. 10-4 m do ok. 10 m. Dzielone na twarde (bardziej przenikliwe) i miękkie (mniej przenikliwe), wykrywane za pomocą ekranu luminescencyjnego. Wykorzystywane m.in. w diagnostyce, lecznictwie, analizie rentgenowskiej. Drugie zaś- promieniowanie gamma (promieniowanie y) promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali na ogół mniejszych od 10-10 m, emitowane przez wzbudzone jądra atomowe oraz w wyniku anihilacji par. Pola i fale elektromagnetyczne otaczają nas zewsząd . Wytwarzane są przez urządzenia domowe, np. lodówki, telewizory, suszarki do włosów, a także telefony komórkowe, kable energetyczne, samochody, tramwaje, pociągi, stacje nadawcze oraz nasz własny organizm... wymieniać można jeszcze długo. Fale nakładają się na siebie, interferują ze sobą, załamują na przeszkodach, wzmacniają się przy niektórych przedmiotach - tworząc skomplikowany rozkład energii w przestrzeni, który może ulec nagłym, nieprzewidywalnym zmianom. Tak powstaje środowisko, w którym rodzimy się, rozwijamy, uczymy, pracujemy, odpoczywamy. Czy jest ono niebezpieczne? Przede wszystkim warto pamiętać, że pola elektromagnetyczne nie są obce naturze - przecież światło widzialne jest też falą elektromagnetyczną, a nasza stara Ziemia to jeden wielki generator takiego pola. Również my sami emitujemy fale o różnej częstotliwości. Zmienne pola elektromagnetyczne docierają do nas z przestrzeni kosmicznej i pochodzą zarówno od Słońca, jak i z dalszych zakamarków Wszechświata. W takich warunkach powstało i ewoluowało życie na Ziemi - a my razem z nim. Nic dziwnego, że u ochotników przebywających przez dłuższy czas w izolacji od naturalnych pól elektromagnetycznych pojawia się wiele niekorzystnych objawów: zmęczenie, nerwice, bóle głowy, zaburzenia pracy układu wegetatywnego, co dobitnie świadczy o tym, jak silnie jesteśmy związani z tym elementem środowiska naturalnego.


(…)

…, nudności, brak możliwości skupienia i koncentracji, częściowa utrata pamięci, pogorszenie wzroku, zmiana ciśnienia krwi, migreny, zmęczenie nieadekwatne do wysiłku (objaw często występujący u dzieci i młodzieży), osłabienie, zmiany obrazu krwi (zachwianie stosunku białych i czerwonych ciałek krwi), zmiany poziomu hormonów, rozregulowanie okresu menstruacyjnego, możliwość częstszych poronień, białaczka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz