Fale elektromagnetyczne - fizyka - Równania Maxwella

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fale elektromagnetyczne - fizyka - Równania Maxwella - strona 1 Fale elektromagnetyczne - fizyka - Równania Maxwella - strona 2 Fale elektromagnetyczne - fizyka - Równania Maxwella - strona 3

Fragment notatki:

FALE ELEKTROMAGNETYCZNE Maxwell (1864) pokazał, że przyspieszony ładunek elektryczny musi promieniować pole elektryczne i magnetyczne oddalające się od źródła z prędkością (w próżni): Równania Maxwella (1) (2) (3) (4) (σ - gęstość ładunku swobodnego; ρ- przewodnictwo właściwe)
Równania materiałowe (5) (6) ( ε - względna przenikalność elektryczna ośrodka; μ - względna przenikalność magnetyczna ośrodka; ε 0 - przenikalność elektryczna próżni; μ 0 - przenikalność magnetyczna próżni) FALE ELEKTROMAGNETYCZNE - c.d. 1 Fala elektromagnetyczna w dielektryku: i (7) (1a) (3a) Równania falowe (8) (9) (10) gdzie: FALE ELEKTROMAGNETYCZNE - c.d. 2 • Szczególne r ozwiązanie równania falowego: FALA PŁASKA (11) (12) - prędkość fazowa (13) - wektor jednostkowy (wersor), prostopadły do czoła fali; - częstość kołowa; w próżni: • Z równań Maxwella można też bezpośrednio otrzymać: (14) FALE ELEKTROMAGNETYCZNE - c.d. 3 • FALA PŁASKA - c.d. Przy orientacji osi układu tak, by jego oś „z” była równoległa do wersora :
(11x) (11y) (11z) (11z`) • Energia promieniowania elektromagnetycznego: wektor Poyntinga: (15) (gęstość strumienia energii fali EM czyli moc promieniowania) FALE ELEKTROMAGNETYCZNE - c.d. 4 WNIOSKI Równania (11) przedstawiają falę poprzeczną (fala propaguje się wzdłuż osi „ z ”, ale istnieją tylko skła dowe „ x ” i „ y ” fali); Fala jest płaska, bo amplituda „

(…)

…, który wypromieniuje pole EM takie, aby pole wewnątrz płytki było równe 0 => fala odbita i padająca tworzą falę stojącą.
ODDZIAŁYWANIE FALI ELEKTRO-MAGNETYCZNEJ Z MATERIĄ - c.d.1
• Oddziaływanie światła z materią = pobudzanie drgań elektronów ośrodka;
przypadek elektronów związanych z jądrami, drgania bez tłumienia (dielektryk):
elektrony swobodne (przewodnik, gaz zjonizowany):
(dla wystarczająco niskich częstości: ε…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz