Zamiar ewentualny w prawie cywilnym - strona 8

Formy popełnienia wykroczenia - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2604

popełniła czyn zabroniony swoim zachowaniem ułatwia jej jego popełnienie -zamiar bezpośredni lub ewentualny...

Prawne formy działania administracji

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
 • dr Joanna Mikołajczyk
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1750

przede wszystkim przepisy pra­wa cywilnego. Ewentualne spory powstałe na tle tych umów rozstrzyga sąd cywil­ny...

Obronny system wojskowy Polski

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1631

realizacja funkcji wsparcia dla władz cywilnych i społeczeństwa w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof...

Wzór umowy-Umowa użytkowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe na tle...

Formy organizacyjno prawne

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Jan Brzóska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 4004

działalności gospodarczej Kodeks Cywilny Polska Klasyfikacja Działalności Kodeks spółek handlowych obowiązuje...

Opracowanie Sójki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 2436

między prawem cywilnym i karnym; czyny o charakterze przestępstw jak i naruszające prawo prywatne obejmowane...

Opracowane zagadnienia - Kodeks Hammurabiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2394

się przede wszystkim z prawo prywatne i postępowanie cywilne, ostatnie księgi dotyczą prawa karnego, stąd inna nazwa Digestów...