Zakład karny - strona 7

Teorie opisowe cech osobowości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubik
 • Psychopatologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

w zakładzie karnym. Ok. 3% populacji ma osobowość nieprawidłową. Od 5-10 razy częściej u mężczyzn. Struktura...

Wykład - Pościg

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

ukrywała się, a odnalezio­na, podejmuje ucieczkę, 4) osoby pozbawionej wolności, która uciekła z zakładu...

Administracja spraw ochrony zdrowia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2590

dla nieletnich. Trzecią kategorią są osoby umieszczone w zakładach karnych, aresztach śledczych i środkach...

Dobra osobiste - Konstrukcja prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

w zakładach karnych lub zakładach dla psychicznie chorych; prawo podmiotowe wynajmującego do kontrolowania...

Podmioty Polityki Społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 938

- Centralny Zarząd Zakładów Karnych oraz Rada Pomoc P… Organy kontrolne to: Najwyższa Izba Kontroli Rzecznik...

Ubóstwo i pomoc społeczna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ina Buchowicz
 • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1316

po opuszczeniu zakładu karnego, Klęski żywiołowe lub ekologiczne, Trudności w integracji osób, które otrzymały...