Podmioty Polityki Społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty Polityki Społecznej - strona 1 Podmioty Polityki Społecznej - strona 2

Fragment notatki:

Podmioty Polityki Społecznej Nazywane w literaturze nośnikami to osoby prawne, które w swoim obszarze kompetencji działają na rzecz wyrównania szans życiowych ludzi lub na rzecz poprawy ich położenia materialnego. Podmioty polityki społecznej można scharakteryzować w kilku grupach: Obszar działania i według tego kryterium można wyróżnić: Organizacje międzynarodowe o zasięgu globalnym ONZ i Międzynarodowej Organizacji Pracy
Organizacja regionalna obejmuje swoim działaniem obszar np. UE
Podmioty krajowe w tym organizacje publiczne, w którym funkcją jest podporządkowanie życia społecznego, tworzenie osłon socjalnych na poziomie możliwości ekonomicznej budżetu a także wyrównywanie szans życiowych zgodnie z zasadą konstytucyjnej sprawiedliwości oraz podmioty pozarządowe, których funkcje polegają na uzupełnieniu działań państwa na rzecz grup najsłabszych ekonomicznie.
Podział podmiotów polityki społecznej odnośnie jej rodzajów czyli podmioty ustawodawcze wykonana kartą sądową Podmioty polityki społecznej wpływają na realizację jej celów i oddziaływanie na tworzenie rozwiązań, które są zdolne uchwycić dynamikę zmian i wynikających stąd zagrożeń społecznych.
Podmioty polityki społecznej o zasięgu globalnym w tym przede wszystkim ONZ maja szeroki zasięg. W związku z czym ich zadania wiążą się z wychwytywaniem problemów o różnej skali.
Jednym z głównych organów polityki społecznej ONZ jest Rada Gospodarczo - Społeczna, która ma określone wyspecjalizowane organizacje i agencje. Do podstawowych organizacji możemy zaliczyć po pierwsze ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa, Międzynarodowa Organizacja Pracy, ONZ do spraw Oświaty, nauki i kultury, Światowa Organizacja Zdrowia.
Jeśli chodzi o agencje specjalne to są to: Światowa Rada Żywnościowa, Uniwersytety ONZ, Międzynarodowa Rada Kontroli narkotyków, ONZ do spraw osiedli ludzkich. Wśród agencji należy wymienić Fundusz Organizacji Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom, Urząd wysokiego komisarza, NZ do spraw uchodźców. Agencja Narodów Zjednoczonych dla szkolenia i badań. Agencja określana jako Światowy Program Wyżywienia, Fundusz Narodów Zjednoczonych ds. działalności populacyjnej.
Wśród krajowych podmiotów polityki społecznej szczególną rolę przyda podmiotom ustawodawczych, w których działają komisje ds. polityki społecznej. W ramach podmiotów wykonawczych istotne znaczenie oprócz Prezydenta i Rady Ministrów mają następujące resorty: Minister Pracy i polityki społecznej, Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministerstwo Kultury i dziedzictw narodowego, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska. Poszczególnym Ministerstwom podlegają: Krajowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawych, które zajmują się konkretnymi działaniami. Z kolei Ministerstwo Rolnictwa podlega Kasie Rolnego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Zdrowia podlega Państwowy Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Sprawiedliwości wewnętrznej podlega - departament ochrony granic, migracji i uchodźstwa.


(…)

… się konkretnymi działaniami. Z kolei Ministerstwo Rolnictwa podlega Kasie Rolnego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Zdrowia podlega Państwowy Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Sprawiedliwości wewnętrznej podlega - departament ochrony granic, migracji i uchodźstwa.
Ministerstwo Sprawiedliwości - Centralny Zarząd Zakładów Karnych oraz Rada Pomoc P…
Organy kontrolne to:
Najwyższa Izba Kontroli
Rzecznik Praw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz